Strona główna Radio Olsztyn
Olsztyn
DZIŚ: 14 °C pogoda dziś
JUTRO: 18 °C pogoda jutro
IMIENINY: Maury, Milany, Tomasza
EUR: 4.2746 CHF: 3.6807
USD: 3.5651 GBP: 4.8369
Logowanie
 

Audycje dla mniejszości

 

Specjalna audycja dla ludności ukraińskiej, zamieszkałej na Warmii i Mazurach na antenie rozgłośni olsztyńskiej pojawiła się w 1958 r. i była przygotowywana przez Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Magazyn w języku ukraińskim pojawiał się w programie raz w tygodniu, a od 1974 r. co dwa tygodnie. Zawierał informacje o działalności UTSK, prezentował ukraińską muzykę, poezję i prozę. W 1981 r. anonimowy kronikarz doliczył się tysiąca audycji w języku ukraińskim nadanych od 1958 r. Dane takie można znaleźć w biuletynie Radio Olsztyn, 1952–1997, który ukazałsię nakładem Radia Olsztyn w 1997 r. przy okazji jego 45-lecia. W tejsamej publikacji czytelnik znajdzie też informację, że: „Programy te nadawane są nieprzerwanie do dzisiaj, a redaktorem odpowiedzialnym jest Stefan Migus, działacz Stowarzyszenia Ukraińców w Polsce”.

Zasadnicza zmiana w zakresie programów dla mniejszości ukraińskiej nastąpiła niespełna cztery lata później. W tym czasie Radio Olsztyn retransmitowało już swój program z nowego nadajnika w Miłkach. Jesienią 2000 r. grupa mieszkańców Warmii i Mazur pochodzenia ukraińskiego zwróciła się do Radia Olsztyn z apelem o: „zwiększenie od stycznia 2001 roku emisji audycji ukraińskich do dwóch godzin dziennie”. Następstwem tego były stosowne uchwały: rady programowej z 4 września 2000 r. oraz rady nadzorczej z 5 października 2000 r. upoważniające zarząd Radia Olsztyn do przedłożenia Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji wniosku o nadawanie codziennych audycji w języku ukraińskim. 21 listopada tego roku zarząd Radia Olsztyn wystąpił do przewodniczącego KRRiT Juliusza Brauna, z wnioskami o uzyskanie zezwolenia na nadawanie codziennych audycji w języku ukraińskim, z nadajnika w Miłkach oraz o uwzględnienie w podziale abonamentu na rok 2001 kosztów produkcji lokalnych audycji dla mniejszości.

19 grudnia 2000 r. w uchwale nr 584 KRRiT postanowiła, że: „częstotliwość 99,6 MHz z nadajnika w Miłkach koło Giżycka będzie wykorzystana do transmisji programu regionalnego oraz codziennej emisji jednego wydzielonego pasma w wymiarze 30 minut. W paśmie tym będą wyłącznie audycje adresowane do mniejszości ukraińskiej tworzone w języku ukraińskim. Nadawca zobowiązany jest emitować w wydzielonym paśmie audycje informacyjne, publicystykę polityczną, społeczną i kulturalną oraz lekcje języka ukraińskiego”.Oznaczało toz jednej strony obowiązek przygotowywania o wiele większej liczby audycji w języku ukraińskim niż dotychczas, z drugiej zaś dawało prawo tzw. rozszczepienia programu. W czasie nadawania audycji w języku ukraińskich w paśmie lokalnym z nadajnika w Miłkach, nadajnik z Olsztyna miał nadawać program regionalny. Uzyskana zgoda nie zwalniała Radia Olsztyn z obowiązku przygotowywania i nadawania audycji w języku ukraińskim w programie regionalnym. Nie dawała też prawa do emitowania w wyodrębnionym paśmie lokalnych reklam, ogłoszeń i audycji sponsorowanych. Realizacją powyższej uchwały zajął się zespół pod kierownictwem Stefana Migusa, od 2001 r. etatowego pracownika Radia Olsztyn. W styczniu 2001 r. w programie Radia Olsztyn pojawiły się codzienne audycje w języku ukraińskim, w wydzielonym paśmie na częstotliwości 99,6 MHz. Audycje te nadawane są w dni powszednie dwukrotnie: między 10.50 a 11.00 oraz między 18.10 a 18.30. Ponadto w niedziele w programie regionalnym o 20.30, ze wszystkich nadajników, emitowany jest magazyn „Od Niedzieli do Niedzieli”.

Co rok audycje w języku ukraińskim wzbogacane są retransmisjami uroczystości religijnych, związanych ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Adresatami audycji w języku ukraińskim są oczywiście mieszkańcy Warmii i Mazur pochodzenia ukraińskiego, których liczbę szacuje się na około 80 000. Z badań audytorium radiowego wynika jednak, że grono stałych słuchaczy nie ogranicza się do tej grupy. Odbiorcami audycji bywają rodziny polsko-ukraińskie, ale pewnie też i inne zainteresowane osoby. Historia programów w języku ukraińskim w Radiu Olsztyn warta jest ze wszech miar odrębnej analizy, polecamy ją wnikliwości i uwadze innego autora.

24 lutego 2001 r. Radio Olsztyn otrzymało pismo Związku Stowarzyszeń Niemieckich w byłych Prusach Wschodnich z siedzibą w Olsztynie, podpisane przez Eckharda Wernera. Autor wnioskował o utworzenie audycji dla mniejszości niemieckiej, którą miał przygotowywać specjalny zespół powołany przez związek.

Pierwsza audycja w języku niemieckim pojawiła się na antenie 1 kwietnia 2001 r. i trwała 15 min. Zdobyte przez młody zespół doświadczenie pozwoliło wydłużyć audycję do 25 min. Obecnie audycje dla mniejszości niemieckiej nadawane są co tydzień, w niedzielę. Rozpoczynają się o 20.05.

dalej>


/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV