Strona główna Radio Olsztyn
Olsztyn
DZIŚ: 14 °C pogoda dziś
JUTRO: 18 °C pogoda jutro
IMIENINY: Maury, Milany, Tomasza
EUR: 4.2746 CHF: 3.6807
USD: 3.5651 GBP: 4.8369
Logowanie
 

Audycje religijne w Radiu Olsztyn

 

W czasach PRL-u życie religijne na ogół było przemilczane w programach radiowych i telewizyjnych. Dotyczyło to nie tylko wydarzeń kościelnych.

W innym miejscu wspomnieliśmy, że w latach pięćdziesiątych Barbara Kaniewska, autorka dość długiego felietonu na temat Wielkanocy, ani razu nie użyła tego słowa. Wyłom został dokonany w 1979 r. podczas pierwszej pielgrzymki ­Jana Pawła II do Polski. Jej fragmenty były transmitowane w pierwszych programach PR i TVP. Ale relacje ukazywały się w sposób wybiórczy i w pełni kontrolowany. Podobnie było zresztą podczas kolejnych pielgrzymek, które się odbyły w latach osiemdziesiątych. Uzgodnień na najwyższym państwowym i kościelnym szczeblu wymagało rozpoczęcie w latach osiemdziesiątych transmisji mszy w programie I PR.

Przemiany społeczne i ustrojowe w kraju spowodowały ogromne zmiany w podejściu polskich mediów do kwestii Kościoła, wiary i religii. Zwłaszcza tych publicznych, również regionalnych.

W przypadku olsztyńskiej rozgłośni Polskiego Radia zmiany te nastąpiły na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Godzi się tu odnotować, że rozgłośnia, a właściwie ówczesne jej kierownictwo miało na sumieniu grzech zaniechania. Otóż w 1989 r. nie ukazał się na antenie wywiad z ówczesnym biskupem diecezji warmińskiej Edmundem Piszczem, przeprowadzony i nagrany przez Sławomira Stelmaczonka. Najogólniej rzecz ujmując, wywiad w znacznej części dotyczył zakłamywania historii w mediach i podręcznikach. Biskup Piszcz mówił też o potrzebie innego ułożenia stosunków politycznych i społecznych w Polsce, słowem – o pluralizmie. Tajemnicą poliszynela było, że decyzja o wstrzymaniu emisji nagranego wywiadu zapadła poza rozgłośnią. Rok później doszło w siedzibie kurii do spotkania biskupa warmińskiego Edmunda Piszcza z przedstawicielami rozgłośni, którą reprezentowali ówczesny redaktor naczelny Witold Rybak, jego zastępca Wojciech Ogrodziński i Mirosław Rogalski. Powodem spotkania była oczywiście pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny w 1991 r., na szlaku której miał się znaleźć Olsztyn. Rzecz jasna, nie można było pominąć incydentu sprzed kilkunastu miesięcy. Gospodarz spotkania sprawił jednak, że nie przeszłość zdominowała rozmowę. Ważniejsze stało się to, w jaki sposób rozgłośnia może pomóc w przygotowaniu wizyty Jana Pawła II w mieście. Godzi się jednak zauważyć, że po tym spotkaniu wywiad z bp. Edmundem Piszczem wyemitowano na antenie, a poprzedziły go stosowne przeprosiny i wyjaśnienia.

Podczas tamtego spotkania sformułowano zasady przygotowywania audycji religijnych, które do dziś w swej istocie pozostają niezmienione. I tak oto jesienią 1990 r. na antenie olsztyńskiej rozgłośni Polskiego Radia po raz pierwszy ukazał się niedzielny magazyn „Oczekiwanie”. Od tego czasu, co tydzień między 7.00 a 8.00 słuchacze mogli wysłuchać homilii specjalnie przygotowywanej i wygłaszanej przez biskupa warmińskiego Edmunda Piszcza, a także „Pocztu Papieży”Leszka Cimocha oraz relacji z przygotowań do papieskiej pielgrzymki. A kiedy już do niej doszło 5 i 6 czerwca 1991 r., rozgłośnia olsztyńska transmitowała wszystkie uroczystości. Spotkanie Jana Pawła II z wiernymi, opodal miejscowego stadionu, było przekazywane także na antenę ogólnopolską. Słowa: „Dziękuję Warmii za papieża” stały się natychmiast przesłaniem nie tylko tych dni.

Po wyjeździe papieża z Olsztyna stało się jasne, że niedzielnych audycji religijnych nie wolno przerywać. Już 9 czerwca 1991 r. w miejsce „Oczekiwania” na antenie pojawiła się „Droga”. Jej stałym fragmentem była również homilia bp. Piszcza.

Droga ukazuje się po dziś dzień. „Słowo na Niedzielę” nadal wygłasza w niej metropolita warmiński arcybiskup Piszcz. Audycja poświęcona jest Kościołowi na Warmii, życiu religijnemu, laikatowi. Od połowy lat dziewięćdziesiątych jej stałym elementem jest cykl Zenona Złakowskiego „Który Przychodzi”. Kolejnym uzupełnieniem „Drogi” jest program „Gloria FM” przygotowywany przez kleryków olsztyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”. „Drogę” od początku przygotowuje i redaguje Mirosław Rogalski.

Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w 1999 r. miała w programie odwiedziny Elbląga i Ełku. Jak podczas wizyty w Olsztynie, tak w czasie spotkań w Ełku i Elblągu Radio Olsztyn transmitowało wszystkie uroczystości. Plon radiowy papieskich pielgrzymek to dziś wiele godzin nagrań archiwalnych. Ich wybór złożył się na płytę CD, którą Radio Olsztyn dołączyło do jednego z wydań dwutygodnika „Posłaniec Warmiński”. Homilie i wystąpienia Jana Pawła II wypełniały także program, który Radio Olsztyn nadawało po Jego śmierci. W programie znalazły się również transmisje mszy organizowanych w miejscach, które podczas pobytu w Olsztynie odwiedził Jan Paweł II, a więc z katedry św. Jakuba, Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego, seminarium „Hosianum” i parku im. Kusocińskiego.

Tradycją programową Radia Olsztyn, zapoczątkowaną w 1991 r. i zainicjowaną przez ówczesnego naczelnego redaktora Ryszarda Langowskiego, są coroczne transmisje pasterki z olsztyńskiej katedry.

Od roku 1999 transmitowane są również doroczne wrześniowe uroczystości odpustowe w Gietrzwałdzie.

dalej>


/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV