BIP

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

majątek

Majątek (stan na 31.12.2015 r.)

AKTYWA TRWAŁE – 6.591.073,16
Wartości niematerialne i prawne - 334.675,18
Rzeczowe aktywa trwałe – 6.719.910,98
Inwestycje długoterminowe - 33.000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 43.487,00

AKTYWA OBROTOWE – 3.451.850,72
Zapasy – 588,84
Należności krótkoterminowe – 432.443,75
Inwestycje krótkoterminowe - 3.016.359,55
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 2.458,58

RAZEM AKTYWA –  10.042.923,88

KAPITAŁ ZAKŁADOWY - 713.300 (7.133 akcji o wartości nominalnej 100 zł)


Data utworzenia: 2016-06-03 16:33:12
Data publikacji: 2016-06-03 16:34:41
Opublikował: Beata Świerkowska
Zatwierdził: Beata Świerkowska
Liczba odsłon: 1212
Kontakt z redakcją BIP:
  • Polskie Radio Olsztyn S.A.
  • Radio Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn
  • Beata Świerkowska - Chromy
  • e-mail:
  • tel.: +48 (89) 526-44-34
  • fax: +48 (89) 526-75-86