BIP

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek (stan na 31.12.2016 r.)

AKTYWA TRWAŁE - 6.423.515,59
Wartości niematerialne i prawne - 329.359,75
Rzeczowe aktywa trwałe - 6.061.155,84
Inwestycje długoterminowe - 33.000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 0,00

AKTYWA OBROTOWE - 3.396.794,96
Zapasy - 16.359,13
Należności krótkoterminowe - 634.543,55
Inwestycje krótkoterminowe - 2.739.287,42
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 6.604,86

RAZEM AKTYWA - 9.820.310,55

KAPITAŁ ZAKŁADOWY - 713.300 (7.133 akcji o wartości nominalnej 100 zł)


Data utworzenia: 2017-11-14 11:41:07
Data publikacji: 2017-11-14 11:41:56
Opublikował: Beata Świerkowska
Zatwierdził: Beata Świerkowska
Liczba odsłon: 921
Kontakt z redakcją BIP:
  • Polskie Radio Olsztyn S.A.
  • Radio Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn
  • Beata Świerkowska - Chromy
  • e-mail:
  • tel.: +48 (89) 526-44-34
  • fax: +48 (89) 526-75-86