BIP

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

majątek

Majątek (stan na 31.12.2017 r.)

AKTYWA TRWAŁE - 6.022.092,71
Wartości niematerialne i prawne - 320.402,08
Rzeczowe aktywa trwałe -5.668.690,63
Inwestycje długoterminowe - 33.000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 0,00

AKTYWA OBROTOWE - 3.375.214,91
Zapasy - 27.695,58
Należności krótkoterminowe - 774.809,00
Inwestycje krótkoterminowe - 2.554.383,88
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 18.326,45

RAZEM AKTYWA - 9.397.307,62

KAPITAŁ ZAKŁADOWY - 713.300 (7.133 akcji o wartości nominalnej 100 zł)


Data utworzenia: 2018-06-27 12:57:41
Data publikacji: 2018-06-27 12:59:23
Opublikował: Beata Świerkowska
Zatwierdził: Beata Świerkowska
Liczba odsłon: 875
Kontakt z redakcją BIP:
  • Polskie Radio Olsztyn S.A.
  • Radio Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn
  • Beata Świerkowska - Chromy
  • e-mail:
  • tel.: +48 (89) 526-44-34
  • fax: +48 (89) 526-75-86