BIP

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

majątek

Majątek (stan na 31.12.2018 r.)

AKTYWA TRWAŁE - 5.610.979,07
Wartości niematerialne i prawne - 151.805,20
Rzeczowe aktywa trwałe - 5.426.173,87
Inwestycje długoterminowe - 33.000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 0,00

AKTYWA OBROTOWE - 3.956.175,97
Zapasy - 4.489,08
Należności krótkoterminowe - 505.435,14
Inwestycje krótkoterminowe - 3.431.011,16
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 15.240,59

RAZEM AKTYWA - 9.567.155,04

KAPITAŁ ZAKŁADOWY - 713.300 (7.133 akcji o wartości nominalnej 100 zł)


Data utworzenia: 2019-03-11 13:41:37
Data publikacji: 2019-03-11 13:43:12
Opublikował: Beata Świerkowska
Zatwierdził: Beata Świerkowska
Liczba odsłon: 424
Kontakt z redakcją BIP:
  • Polskie Radio Olsztyn S.A.
  • Radio Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn
  • Beata Świerkowska - Chromy
  • e-mail:
  • tel.: +48 (89) 526-44-34
  • fax: +48 (89) 526-75-86