BIP

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek (stan na 31.12.2008 r.)

AKTYWA TRWAŁE -  7.402.202,83
Wartości niematerialne i prawne -  245.226,97

Rzeczowe aktywa trwałe -  7.137.675,73
Inwestycje długoterminowe -  4.514,17
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -  14.785,96

AKTYWA OBROTOWE -  4.238.647,16
Zapasy -  17.901,59
Należności krótkoterminowe -  957.612,86
Inwestycje krótkoterminowe -  3.257.346,42
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe -  5.786,29

RAZEM AKTYWA -  11.640.849,99


KAPITAŁ ZAKŁADOWY -  713.300 (7.133 akcji o wartości  nominalnej 100 zł)


Data utworzenia: 2009-03-29 20:36:04
Data publikacji: 2011-01-20 11:29:41
Opublikował: Beata Świerkowska
Zatwierdził: Beata Świerkowska
Liczba odsłon: 3747

Historia:

Data publikacji Opublikował Opis zmian
2011-01-20 11:29:41 Beata Świerkowska test poprawności
2010-10-19 09:10:22 Adam Socha popr.
2009-06-08 10:32:28 Beata Świerkowska uzupełnienie danych nt. kapitału zakładowego
2009-04-22 11:46:48 Beata Świerkowska
2009-04-22 11:44:05 Beata Świerkowska
2009-04-22 11:43:27 Beata Świerkowska
2009-03-29 20:36:43 Administrator systemu
Kontakt z redakcją BIP:
  • Polskie Radio Olsztyn S.A.
  • Radio Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn
  • Beata Świerkowska - Chromy
  • e-mail:
  • tel.: +48 (89) 526-44-34
  • fax: +48 (89) 526-75-86