BIP

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek (stan na 31.12.2009 r.)

AKTYWA TRWAŁE - 7.011.077,85
Wartości niematerialne i prawne - 97.892,05
Rzeczowe aktywa trwałe - 6.841.118,63
Inwestycje długoterminowe - 4.514,17
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 67.553,00

AKTYWA OBROTOWE - 5.378.226,37
Zapasy - 12.719,12
Należności krótkoterminowe - 826.674,13
Inwestycje krótkoterminowe - 4.533.453,35
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 5.379,77

RAZEM AKTYWA - 12.389.304,22

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
- 713.300 (7.133 akcji o wartości nominalnej 100 zł)


Data utworzenia: 2010-07-29 12:29:35
Data publikacji: 2011-07-21 17:47:57
Opublikował: Adam Socha
Zatwierdził: Adam Socha
Liczba odsłon: 2902

Historia:

Data publikacji Opublikował Opis zmian
2011-07-21 17:47:57 Adam Socha 2 pozycja
2011-01-11 09:14:55 Beata Świerkowska test poprawności
2010-07-29 12:29:57 Adam Socha opublikowany
Kontakt z redakcją BIP:
  • Polskie Radio Olsztyn S.A.
  • Radio Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn
  • Beata Świerkowska - Chromy
  • e-mail:
  • tel.: +48 (89) 526-44-34
  • fax: +48 (89) 526-75-86