BIP

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek (stan na 31.12.2010 r.)

AKTYWA TRWAŁE - 6.966.448,36


 

Wartości niematerialne i prawne - 75.932,70
Rzeczowe aktywa trwałe - 6.802.900,66
Inwestycje długoterminowe - 33.000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 54.615,00

AKTYWA OBROTOWE
- 5.146.442,08
Zapasy - 11.501,30
Należności krótkoterminowe - 876.914,57
Inwestycje krótkoterminowe - 4.255.240,30
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 2.785,91

RAZEM AKTYWA
- 12.112.890,44

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
- 713.300 (7.133 akcji o wartości nominalnej 100 zł)


 Data utworzenia: 2011-07-21 17:45:41
Data publikacji: 2011-07-21 17:49:00
Opublikował: Adam Socha
Zatwierdził: Adam Socha
Liczba odsłon: 2656

Historia:

Data publikacji Opublikował Opis zmian
2011-07-21 17:49:00 Adam Socha kolejność
2011-07-21 17:46:57 Adam Socha poprawka tytułu
2011-07-21 17:45:58 Adam Socha opublikowany
Kontakt z redakcją BIP:
  • Polskie Radio Olsztyn S.A.
  • Radio Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn
  • Beata Świerkowska - Chromy
  • e-mail:
  • tel.: +48 (89) 526-44-34
  • fax: +48 (89) 526-75-86