BIP

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

majątek

Majątek (stan na 31.12.2012 r.)

AKTYWA TRWAŁE – 6.407.703,63
Wartości niematerialne i prawne 0,00
Rzeczowe aktywa trwałe – 6.338.750,63
Inwestycje długoterminowe - 33.000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 35.953,00

AKTYWA OBROTOWE – 5.425.440,78
Zapasy – 26.618,10
Należności krótkoterminowe – 551.749,58
Inwestycje krótkoterminowe 4.845.375,29
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 1.697,81


RAZEM AKTYWA – 11.833.144,41

KAPITAŁ ZAKŁADOWY - 713.300 (7.133 akcji o wartości nominalnej 100 zł)


Data utworzenia: 2013-06-06 11:09:37
Data publikacji: 2013-06-06 11:13:17
Opublikował: Beata Świerkowska
Zatwierdził: Beata Świerkowska
Liczba odsłon: 2382
Kontakt z redakcją BIP:
  • Polskie Radio Olsztyn S.A.
  • Radio Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn
  • Beata Świerkowska - Chromy
  • e-mail:
  • tel.: +48 (89) 526-44-34
  • fax: +48 (89) 526-75-86