BIP

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

majątek

Majątek (stan na 31.12.2013 r.)

AKTYWA TRWAŁE – 6.262.156,02
Wartości niematerialne i prawne 54.232,17
Rzeczowe aktywa trwałe – 6.151.678,85
Inwestycje długoterminowe - 33.000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 23.245,00

AKTYWA OBROTOWE – 5.212.986,01
Zapasy – 3.474,30
Należności krótkoterminowe – 453.936,35
Inwestycje krótkoterminowe 4.753.957,26
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 1.618,10

RAZEM AKTYWA – 11.475.142,03

KAPITAŁ ZAKŁADOWY - 713.300 (7.133 akcji o wartości nominalnej 100 zł)


Data utworzenia: 2014-10-27 09:19:07
Data publikacji: 2014-10-27 09:20:08
Opublikował: Beata Świerkowska
Zatwierdził: Beata Świerkowska
Liczba odsłon: 1761
Kontakt z redakcją BIP:
  • Polskie Radio Olsztyn S.A.
  • Radio Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn
  • Beata Świerkowska - Chromy
  • e-mail:
  • tel.: +48 (89) 526-44-34
  • fax: +48 (89) 526-75-86