BIP

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

majątek

Majątek (stan na 31.12.2014 r.)

AKTYWA TRWAŁE – 6.819.678,41
Wartości niematerialne i prawne 129.109,60
Rzeczowe aktywa trwałe – 6.615.322,81
Inwestycje długoterminowe - 33.000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 42.246,00

AKTYWA OBROTOWE – 3.496.970,42
Zapasy – 7.080,60
Należności krótkoterminowe – 490.130,54
Inwestycje krótkoterminowe 2.997.430,30
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 2.328,98

RAZEM AKTYWA – 10.316.648,83

KAPITAŁ ZAKŁADOWY - 713.300 (7.133 akcji o wartości nominalnej 100 zł)


Data utworzenia: 2015-07-14 11:44:29
Data publikacji: 2015-07-14 11:48:46
Opublikował: Beata Świerkowska
Zatwierdził: Beata Świerkowska
Liczba odsłon: 1246
Kontakt z redakcją BIP:
  • Polskie Radio Olsztyn S.A.
  • Radio Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn
  • Beata Świerkowska - Chromy
  • e-mail:
  • tel.: +48 (89) 526-44-34
  • fax: +48 (89) 526-75-86