Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 7 °C pogoda dziś
JUTRO: 7 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Czy znamy swoje prawa i obowiązki? Bliższe Spotkania zdominowała tematyka prawna

Fot. Archiwum RO

W Bliższych Spotkaniach głównym tematem była znajomość prawa oraz określenie świadomości prawnej mieszkańców z naszego regionu.

Pierwszym gościem Krzysztofa Kaszubskiego był dr Marcin Kazimierczuk z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego oraz  koordynator programu „Propedeutyka prawa”. 

K. Kaszubski: Przypomnijmy do kogo skierowany jest program „Propedeutyka prawa”.

M. Kazimierczuk: Program skierowany jest przede wszystkim do licealistów, a zwłaszcza do maturzystów. Główne cele  to zwiększanie świadomości prawnej młodych ludzi, wkraczających w dorosłe życie, a także propagowanie wizji Wydziału Prawa i Administracji UWM jako najlepszego miejsca do studiowania.

K. Kaszubski: Czy świadomość prawa to również świadomość praw i obowiązków wobec państwa?

M. Kazimierczuk: Tak, ta świadomość jest kluczowa. Główna zasada „Nieznajomość prawa szkodzi” dotyczy każdego z nas. Jeżeli młody człowiek będzie znał swoje prawa i obowiązki względem państwa, pomoże mu to unikać poważnych błędów, które w przyszłości mogą się pojawić.

K. Kaszubski: Jakie pytania najczęściej pojawiają się od maturzystów?

M. Kazimierczuk: Pytania dotyczą przede wszystkim gałęzi prawa, z którymi stykają się codziennie albo będą się stykać w przyszłości. Głównie chodzi o prawo pracy oraz zagadnienia dotyczące umów cywilno – prawnych, między innymi umowy kredytowe. Pojawiają się też kwestie dotyczące konstytucji, ustroju państwa, czy odpowiedzialności karnej.

K. Kaszubski: Często kwestie, które dla prawników wydają się jasne i oczywiste, dla większości społeczeństwa są „czarną magią”.

M. Kazimierczuk: To prawda. Często widzę u młodych ludzi stres przed wejściem w tematykę prawną, a także przed otworzeniem aktu prawnego i przeczytaniem konkretnego artykułu. Nie wiem czym jest to spowodowane, wiem natomiast że świadomość prawna mogłaby być większa. Zachęcamy młodych ludzi do czytania źródła.

Posłuchaj całej rozmowy Krzysztofa Kaszubskiego z doktorem Marcinem Kazimierczukiem.

Kolejnym gościem Krzysztofa Kaszubskiego był doktor Michał Kurzyński z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

K. Kaszubski: Jak Pan ocenia wiedzę młodego pokolenia na temat przepisów prawa, które są bardzo ważne w naszym życiu?

M.Kurzyński: Nie ulega wątpliwości, że każdy z nas powinien znać przepisy. Z drugiej strony są to bardzo młodzi ludzie dopiero wchodzący w dorosłe życie, więc trudno od nich oczekiwać szerokiej wiedzy. Ja odpowiadam za przedstawianie specyfiki prawa karnego młodym ludziom. Zauważam, że jest to dla nich bardzo interesujące, wsłuchują się kiedy opowiadam im o zasadach odpowiedzialności karnej, a nawet zadają pytania. Zdarza się, że kilka osób po wykładzie pyta mnie o specyfikę studiowania na wydziale prawa. Uświadamiają sobie, że wszystko co jest wokół nas, łączy się z obowiązującymi przepisami a wszystko uregulowane jest w przepisach.

Posłuchaj całej rozmowy Krzysztofa Kaszubskiego z doktorem Michałem Kurzyńskim.

O znajomości prawa przez mieszkańców Warmii i Mazur opowiadał mecenas Michał Korwek, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych .

Posłuchaj całej rozmowy Krzysztofa Kaszubskiego i Agnieszki Lipczyńskiej z mecenasem Michałem Korwkiem.

 

Redakcja: A. Dybcio za D. Kucharzewska

 

 

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w prawo, Bliższe spotkania, Dr Marcin Kazimierczuk, dr michał kurzyński, mec. Michał Korwek
Kim byli bohaterowie z naszego regionu? Na to pytanie odpowiadali goście w Bliższych Spotkaniach

Tematem  Bliższych spotkań byli bohaterowie z naszego regionu - osoby, które odznaczyły się niezwykłymi czynami, męstwem, pomocą i ofiarnością wobec innych. Pierwszym gościem Agnieszki Lipczyńskiej i...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV