Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 2 °C pogoda dziś
JUTRO: 3 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Czym jest dźwignia finansowa?

Dźwignia finansowa – jest to instrument dzięki któremu małą sumą pieniędzy można kontrolować przedsięwzięcie o znacznie większej wartości. Dźwignia finansowa ma sens wtedy, kiedy dofinansowując inwestycję kapitałem obcym możemy liczyć na zwiększenie zysków przynajmniej w stopniu pozwalającym na spłatę kosztów pozyskania kapitału.

Wysłuchaj audycji nt. dźwigni finansowej:

FINANSOWY PATROL 3

Weź udział w naszym konkursie odpowiadając (poprzez formularz komentarzy umieszczony na dole strony) na pytanie:

Czy tzw. lewarowanie gwarantuje sukces finansowy na Giełdzie Papierów Wartościowych?

Najciekawsze komentarze nagrodzimy we wrześniu 2013r. upominkami.


 

Dochód pasywny – oznacza okresowy (np. comiesięczny) dochód bez stałego angażowania  własnej pracy. Dochód pasywny otrzymywany jest wtedy, gdy raz wykonana praca (akcja, działanie) przynosi ciągłe zyski. Przykłady dochodu pasywnego:

  • Odsetki z depozytów bankowych
  • Dochody z wynajmu posiadanych nieruchomości
  • Dywidenda z posiadanych akcji
  • Dochody z praw autorskich, licencji, patentów
  • Posiadanie dużego biznesu z odpowiednią kadrą menagerską
  • Renta, emerytura, świadczenia rodzinne

Stopy procentowe – jest to jeden z najważniejszych wskaźników ekonomicznych. To nic innego jak koszt pieniądza. Udzielający pożyczki oczekuje wynagrodzenia za cierpliwość, jaką musi wykazać, rezygnując na jakiś czas z korzystania z posiadanych zasobów finansowych. Cena pożyczki zależy od podaży i popytu środków finansowych. O łatwym pieniądzu mówimy, gdy z powodu obfitości na rynku jego cena jest niska. I odwrotnie, jeśli niełatwo znaleźć chętnych do udzielenia pożyczki, a jeśli już to na wysoki procent, wtedy mamy do czynienia z trudnym pieniądzem.

Banki wyznaczają poziom oprocentowania kredytów hipotecznych na podstawie wysokości oprocentowania kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Warszawie (WIBOR) – kredyty złotówkowe i w Londynie (LIBOR) – kredyty we frankach szwajcarskich. Stawki te ulegają ciągłym zmianom, a w czasach kryzysu finansowego i rosnącej nieufności również między samymi bankami – wzrostom. Na pozycję tę nie mamy żadnego wpływu. Warto jednak zapytać pracownika banku, czy np. stosowany jest WIBOR 3M (3-miesięczny) czy może obecnie nieco wyższy od niego WIBOR 6M (6-miesięczny). Będzie to bowiem w pewnym stopniu rzutowało na wysokość płaconych później odsetek. Drugim elementem kształtującym wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego jest marża banku. W tym wypadku sytuacja jest odwrotna, z korzyścią dla kredytów w rodzimej walucie. Pożyczając złote możemy liczyć na nieco niższą marżę banku aniżeli przy obarczonych ryzykiem kursowym frankach. W przeciwieństwie do WIBOR czy LIBOR marżę banku można negocjować, choć banki już na samym początku różnicują ten parametr, w zależności od wysokości wkładu własnego, kwoty kredytu czy jego proporcji względem przedmiotu zabezpieczenia (nieruchomości).

Przeczytaj poprzedni wpis:
Trasa biegów na orientację

Leśnicy ze Spychowa pod Szczytnem udostępnili trasę do biegów na orientację. Mogą z niej skorzystać całe grupy, rodziny i pojedyncze osoby. Wystarczy wejść na stronę Nadleśnictwa...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV