Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 6 °C pogoda dziś
JUTRO: 6 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Emocjonalny spór Haliny Ciunel i Dariusza Rudnika o quorum

Przewodnicząca Rady Miasta Olsztyna Halina Ciunel z PO i szef klubu radnych PiS Dariusz Rudnik. Fot. B. Świerkowska-Chromy

Spór dotyczący apelu części olsztyńskich radnych skierowanego do rządu – był jednym z głównych tematów Porannych Pytań Polskiego Radia Olsztyn. W studiu spotkali się przewodnicząca Rady Miasta Olsztyna Halina Ciunel z PO i szef klubu radnych PiS Dariusz Rudnik.

Do konfliktu między radnym i przewodniczącą doszło po głosowaniu nad przyjęciem apelu dotyczącego przywrócenia małego ruchu granicznego. Radny Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że podczas głosowania nie było quorum, tymczasem zdaniem należącej do PO przewodniczącej rady w tym przypadku quorum nie było wymagane.

W Porannych Pytaniach Dariusz Rudnik zarzucił Halinie Ciunel, że jako przewodnicząca rady nie przestrzega obowiązującego regulaminu i prawa. Halina Ciunel broniła się argumentując, że przepisy prawa samorządowego jednoznacznie określają, że bezwzględna większość wymagana jest wyłącznie przy podejmowaniu uchwał. Jej zdaniem, w sprawie małego ruchu granicznego był to apel a nie uchwała, dlatego w tym przypadku quorum nie było wymagane.

Dariusz Rudnik: Istota sporu była zupełnie inna (…) Ta interpretacja, którą pani przedstawia to jest wykładnia pani prawnika i jest kuriozalna. Oznaczałoby to, że dowolna grupa radnych, a nawet jeden radny, może podjąć w imieniu rady jakiś apel i zasłaniać się, że to jest apel rady miasta (…) Jest to absolutnie nielogiczne (…) Przedmiotem naszego spory było to, że pani przewodnicząca, wbrew wszelkim zasadom i regułom, przerwała moje wystąpienie w trakcie dyskusji odbierając mi głos (…) w czasie wystąpienia klubowego, aby oddać ten głos prezydentowi Olsztyna. Uczyniła to na wyraźny znak i żądanie wiceprzewodniczącego Dąbkowskiego z klubu prezydenta i była to wyraźna manipulacja, z którą nie spotkałem się w ciągu 6 lat swojego pobytu w radzie miasta.

Halina Ciunel: Ja kilka dni po sesji przedstawiłam panu przewodniczącemu klubu PiS opinię, w której było bezpośrednie odwołanie się do wyroków sądów administracyjnych. To nie opinia prawnika przekonała mnie, że apel był załatwiony zgodnie z prawem, tylko konkretne orzeczenia sądów administracyjnych. A odbieranie głosu radnemu Rudnikowi to jest zupełnie inna sprawa (…) Na ostatniej sesji konfliktowej było ustalenie czy było potrzebne quorum, czy nie i ja nadal podtrzymuję, że mam rację. Swoją opinię przekazałam przewodniczącemu klubu PiS Panu Rudnikowi. Na piśmie. I to co dziś radny mówi to wyraża jedynie swoje stanowisko (…) Jeżeli miał inne zdanie to tę opinię powinnam otrzymać na piśmie i dziś mogłabym polemizować, a tak nie mam z czym (…)

Dariusz Rudnik: Pani zamula i chce odwieźć sprawę od clou (…) Pani cały czas manipuluje, żadnej opinii prawnej pani nie miała. (…) Sporządzona została ex post przez prawnika natomiast w czasie tego słynnego głosowania nad apelem, który został wprowadzony chyłkiem w sprawach różnych, gdy pani wiedziała, że nie będzie mnie na sesji, bo się wcześniej zwolniłem była czystą manipulacją (…) Zmanipulowała pani wynik glosowania, bo urządzenie wyraźnie pokazało, że głosowanie jest nieważne, bo jest brak quorum (…) Pani przewodnicząca manipulowana przez wiceprzewodniczącego pana Dąbkowskiego usiłowała przerwać moje wystąpienie nt. przygotowania Olsztyna do reformy oświatowej (…)

Halina Ciunel: Powtarzam, quorum jest potrzebne tylko do podejmowania uchwał (…) Opinia prawna została przekazana kilka dni po sesji i było wystarczająco dużo czasu, żeby po sesji ustosunkować się na piśmie i dziś moglibyśmy rozmawiać merytorycznie, a tak rozmawiamy o subiektywnych odczuciach pana Dariusza Rudnika (…)

Dariusz Rudnik: Uważam, że pani przewodnicząca nie spełnia warunków, które powinien spełniać przewodniczący i będę rekomendował swojemu klubowi wystąpienie z wnioskiem o odwołanie przewodniczącej rady miasta (…)

Halina Ciunel: (…) W studiu nie miałam możliwości ustosunkowania się do merytorycznej wypowiedzi pana Rudnika i niestety tak jest na sesji, a przewodniczący rady musi prowadzić obrady w ramach obowiązującego prawa. To ja odpowiadam za to, żeby sesja prowadzona była właściwie (…) Żeby rozpocząć dyskusję musi być najpierw przedstawiony problem porządku obrad, a radny Rudnik wybiegał i chciał wypowiadać swoje apele bez przedstawienia punktu kolejnego z porządku obrad. Moje uwagi do szefa klubu PiS dotyczyły wyłącznie sprawy porządkowej.

Posłuchaj rozmowy Krzysztofa Kaszubskiego z Haliną Ciunel i Dariuszem i Rudnikiem

00:00 / 00:00

Przewodnicząca Rady Miasta Olsztyna Halina Ciunel. Fot. B. Świerkowska-Chromy

Szef klubu olsztyńskich radnych PiS Dariusz Rudnik. Fot. B. Świerkowska-Chromy

(bsc)

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w sesja, Olsztyn, Dariusz Rudnik, Halina Ciunel
Bez opłat targowych, ale z droższą wodą i ściekami

Zniesiona opłata targowa, nieznaczna podwyżka opłat za wodę i odprowadzanie ścieków oraz podatek od nieruchomości na niezmienionym poziomie - takie uchwały przyjęli na sesji radni Olsztyna....

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV