International Film Festival „Prison Movie” powstał dzięki olsztyńskim placówkom penitencjarnym – Okręgowemu Inspektoratowi  Służby Więziennej oraz pracownikom  aresztu śledczego. Patronat nad imprezą objął Urząd Marszałkowski .

 Uroczystość wręczenia statuetek „Dobrych łotrów” rozpocznie się o godz.100  w  auli Urzędu Marszałkowskiego.