Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 26 °C pogoda dziś
JUTRO: 23 °C pogoda jutro
Logowanie
 

MKiDN podało wytyczne niezbędne dla bezpiecznego wznowienia działalności teatrów, oper, filharmonii

Fot. Teatr Jaracza

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wskazało działania niezbędne dla bezpiecznego wznowienia działalności artystycznej teatrów, oper oraz filharmonii.

„Uruchomienie instytucji artystycznych w nowych warunkach będzie następowało stopniowo, początkowo bez udziału publiczności. Jednak, zauważając głosy przedstawicieli środowiska artystycznego, wiemy, że etap, kiedy można będzie prowadzić próby, ćwiczenia, a także nagrania jest niezwykle ważny” – napisał w komunikacie minister kultury Piotr Gliński.

W jego ocenie „pragnienie powrotu do pracy twórczej, prób w teatrach, na scenach operowych i w filharmoniach oraz ćwiczeń w zespołach baletowych jest wyrażane powszechnie i świadczy o wielkim twórczym potencjale polskich artystów”.

Dodał, że instytucje kultury będą mogły dzięki temu rozpocząć działania częściowo kompensujące straty budżetowe.

Trzy fazy wznowienia działalności.

Pierwsza to „przejście z pracy zdalnej do stacjonarnej”. Jak podkreśla resort „zadania realizowane przez instytucje powinny zostać podzielone tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie – mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie”.

Wśród wytycznych znalazły się m.in. organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (1,5 m), zapewnienie wszystkim pracownikom dostępu do środków ochrony indywidualnej, organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej. Zarekomendowano również doposażenie miejsc kontaktu bezpośredniego z publicznością – kas, punktów informacji, a także sklepów i punktów gastronomicznych (o ile przepisy sanitarne pozwolą na ich otwarcie).

Sprzedaż i rezerwacja biletów będzie odbywać się głównie w systemie on-line, wprowadzone zostaną specjalne godziny otwarcia kas dla seniorów. Zalecono również przeprowadzenie testów genetycznych dla obsad spektakli i koncertów.

Druga faza to realizacja działań w instytucjach kultury bez bezpośredniego kontaktu z publicznością. W tej fazie instytucje mogą już prowadzić swoją podstawową działalność, ale w formie on-line, instytucje kultury działające w obszarze muzyki i tańca mogą również wprowadzić nowe formy niewymagające bezpośrednich kontaktów z publicznością.

Wydarzenia artystyczne mogą być przygotowywane wyłącznie w kameralnej obsadzie, z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia prób w dużych salach, z zachowaniem wymaganego dystansu. Zalecono również adaptację spektakli repertuarowych oraz programów koncertowych na potrzeby pokazów i koncertów plenerowych (gdy ich organizacja będzie możliwa). Jak wyjaśniono, „przestrzeń widowni w plenerze powinna być zorganizowana tak, aby publiczność zajmowała miejsca siedzące lub stojące z zachowaniem odstępu zgodnego z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznymi GIS, obowiązującymi w danym momencie”.

W fazie trzeciej nastąpi otwarcie instytucji kultury dla publiczności. Jak podano, powinno uwzględniać fakt, że część zadań, niewymagających obecności pracowników w siedzibie, nadal będzie realizowana zdalnie.

Ilu widzów będzie mogło uczestniczyć w wydarzeniach?

W komunikacie określono warunki, które należy spełnić, aby przejść do tej fazy, np. organizowanie wydarzeń w budynkach poszczególnych instytucji powinno przez pewien okres czasu być prowadzone równolegle i równorzędnie do działalności on-line. Podano, że dostosowanie do wymagań sanitarnych budynków instytucji, w których prezentowane są wydarzenia artystyczne, musi odbywać się bez szkody dla przestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych.

Dyrektor instytucji w porozumieniu z organizatorem może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury uczestników wydarzenia artystycznego, po uprzednim uzyskaniu ich zgody (działając zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącym i przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią COVID-19).

Liczebność publiczności w wydarzeniach będzie zależeć od obowiązujących w danym momencie norm i zaleceń GIS dotyczących przestrzeni publicznych; zapewnienia środków ochrony osobistej dla publiczności; dostosowanie systemu wpuszczania i wypuszczania widzów oraz słuchaczy. Zalecono odłożenie w czasie udostępnienia przestrzeni handlowych, gastronomicznych i edukacyjnych, mieszczących się w budynkach, a następnie dopasowanie formy ich działalności do bieżących zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

Wszystkie wytyczne opublikowano na stronie resortu kultury.

Szczególna rola dyrektorów instytucji kulturalnych

„Świadomie zdecydowaliśmy się zachować ramowy charakter zaleceń. Różnorodność instytucji, ich siedzib i form działania jest tak duża, że niezbędny jest tu aktywny udział dyrektorów. Ich wiedza na temat realiów pracy artystycznej, infrastruktury i warunków lokalowych, nawyków publiczności, będzie kluczowa przy kształtowaniu finalnych zasad bezpiecznego uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych wszystkich ich uczestników – wskazał minister Gliński.

W komunikacie wskazano również, że dyrektorzy poszczególnych placówek oraz organizatorzy wydarzeń w uzasadnionych przypadkach mogą zwrócić się o pomoc, w celu konsultacji planowanych rozwiązań do właściwej ze względu na miejsce instytucji kultury, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podległej GIS.

 

Redakcja: K. Ośko za PAP

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w kultura, koronawirus
We wtorek w całym kraju zachorowały 383 osoby. Po południu nie było nowych przypadków koronawirusa na Warmii i Mazurach

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek w ciągu dnia o 383 nowych, potwierdzonych wynikami badań laboratoryjnych, przypadkach zakażenia koronawirusem. Do 263 z nich doszło na Śląsku. Resort...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV