Wydarzenia pod patronatem Radia Olsztyn

<< Lista wydarzeń
Gala Konkursu "Godni Naśladowania" - edycja XVI oraz Warmińsko-Mazurskie Forum Organizacji Pozarządowych
19-06-2019 godz. 11:00
Olsztyn
Patronat Radia Olsztyn
./upload_f/patronaty/11c6506b.jpg

Już 19 czerwca podczas Warmińsko-Mazurskiego Forum Organizacji Pozarządowych nastąpi rozstrzygnięcie XVI edycji Konkursu „Godni Naśladowania”, w którym nagradzane są organizacje, działacze pozarządowi, samorządy i przedsiębiorcy wyróżniający się pracą na rzecz społeczności lokalnych.

Warmińsko-Mazurskie Forum Organizacji Pozarządowych to spotkanie odbywające się raz w roku. To przestrzeń dyskusji, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a także poszukiwania rozwiązań dla problemów, z którymi stykają się stowarzyszenia i fundacje w swoim codziennym funkcjonowaniu, we współpracy z administracją publiczną.

Tegoroczne Forum odbędzie się pod hasłem: „Organizacje społeczne na Warmii i Mazurach – ich miejsce w perspektywie wyzwań rozwojowych regionu do roku 2030”. W pierwszej części spotkania przewidziano prezentacje oraz dyskusje przy stolikach w stylu „World Cafe”. Wśród poruszanych tematów będą m.in. gospodarka obiegu zamkniętego, potrzeby organizacji społecznych oraz edukacja dla demokracji. Wnioski wynikające z dyskusji zostaną wykorzystane w pracach nad nową, zaktualizowaną strategią rozwoju województwa.

W drugiej części Forum nastąpi rozstrzygnięcie tegorocznej edycji Konkursu „Godni Naśladowania”. Podczas uroczystej Gali już po raz szesnasty nagrodzone zostaną osoby i organizacje, których działalność społeczna przyczynia się do poprawy warunków i jakości życia w regionie. Zwycięzcy otrzymają statuetki. Dla najlepszych przewidziano również nagrody finansowe i rzeczowe.

Konkurs „Godni Naśladowania” jest organizowany od 2003 roku przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego ideą jest upowszechnianie na poziomie regionalnym i lokalnym aktywności obywatelskiej i społecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz działaczy społecznych. Ponadto Konkurs promuje działania samorządów oraz przedsiębiorców, którzy podejmują i rozwijają współpracę z podmiotami obywatelskimi na rzecz dobra wspólnego.

Konkurs odbywa się w czterech Kategoriach:

I. Organizacja Godna Naśladowania

II. Pozarządowiec Godny Naśladowania

III. Samorząd Godny Naśladowania

IV. Przedsiębiorca Godny Naśladowania

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie organizacje i osoby w tym roku zostały nominowane do tytułu „Godny Naśladowania”, kliknij link:

https://rowop.pl/artykuly/586/znamy-nominowanych-w-xvi-edycji-godnych-nasladowan.html

PROGRAM:

 I część: 11.00-13.00

Prezentacje:

  • Wyzwania rozwojowe Warmii i Mazur do roku 2030 w kontekście aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego – Przedstawiciel Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego
  • Gospodarka obiegu zamkniętego, niemarnowanie – globalnym wyzwaniem społecznym i gospodarczym – Agnieszka Rzymowska Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
  • Współpraca międzynarodowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego–cele, kierunki, wyzwania, partnerzy – ŁukaszBielewski – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego
  • Edukacja dla rozwoju i demokracji – czym być powinna? –miejsce organizacji pozarządowych w tym systemie, m.in. w zakresie wykorzystania środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Michał Opieczyński Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego

 

Wstęp do dyskusji „World Cafe”- Monika Hausman-Pniewska – Przedstawicielka Federacji Organizacji Socjalnych FOSa

 

 DEBATY przy STOLIKACH:

  • Pomysły rozwojowe dla Warmii i Mazur.
  • Potrzeby organizacji społecznych w regionie – co zrobić aby łatwiej było prowadzić działalność społeczną w regionie?
  • Gospodarka obiegu zamkniętego w województwie warmińsko-mazurskim.
  • Niemarnowanie. Rola podmiotów ekonomii społecznej.
  • Współpraca, partnerstwo w skali mikro i makro.
  • Edukacja dla demokracji –w tym organizacji pozarządowych –problemy i potrzeby.

 Przerwa: 13.00 –13.20

 II część: 13.20 –14.20

Wystąpienie Gustawa Marka Brzezina –Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gala XVI edycji Konkursu „Godni Naśladowania” – Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

14.20 -poczęstunek