Wydarzenia pod patronatem Radia Olsztyn

<< Lista wydarzeń
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Budowa Niepodległej. Granice Rzeczypospolitej w latach 1918-1921"
10-10-2019 godz. 05:00 do 11-10-2019 godz. 05:00
Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ul. Partyzantów 87, Olsztyn
Patronat Radia Olsztyn
./upload_f/patronaty/fc7d0f3e.jpg

Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego oraz olsztyńsko-białostocki oddział Polskiej Akademii Nauk współorganizują międzynarodową konferencję naukową Budowa Niepodległej. Granice Rzeczypospolitej w latach 1918-1921. Sesja, w założeniu organizatorów ma przybliżyć trudny, rozpoczęty w 1918, a zakończony formalnie dopiero w 1923 roku proces kształtowania się granic odrodzonej Rzeczypospolitej, wraz ze wszystkimi sporami zbrojnymi, powstaniami, plebiscytami czy negocjacjami. W trakcie obrad organizatorzy chcą spojrzeć na te zagadnienia zarówno z perspektywy ogólnopolskiej, jak i lokalnej, szczególnie istotnej dla obszarów północno-wschodniej Polski.
Do udziału w konferencji zaproszeni zostali, obok polskich badaczy, także historycy z państw sąsiadujących w okresie międzywojennym z Polską. Wszystko po to, aby przedstawić problematykę konferencji m.in. z perspektywy Niemców, Czechów, Litwinów, Łotyszów, a także Białorusinów i Ukraińców, którzy po zakończeniu I wojny światowej również podjęli próbę wybicia się na niepodległość. W założeniu organizatorów referaty mają obejmować nie tylko aspekt militarny kształtowania się granic Polski, ale także wynikające z tego procesu szeroko rozumiane konsekwencje polityczne, społeczne i gospodarcze.
Konferencja poza przedstawieniem najnowszych osiągnięć badawczych odnoszących się do kształtowania granic Polski po odzyskaniu niepodległości ma przyczynić się także do popularyzacji wiedzy o tym ważnym aspekcie historii Polski wśród mieszkańców Olsztyna i regionu.

Konferencja ma charakter otwarty – zgłoszone referaty zostaną zaprezentowane przez historyków, jednak możliwość biernego uczestnictwa i udziału w dyskusji jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych, którzy pojawią się na sesji.