Wydarzenia pod patronatem Radia Olsztyn

<< Lista wydarzeń
DZIEŃ PRACOWNIKA PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
25-01-2019 godz. 10:00 do 13:00
Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie ul. Jagiellońska 91A
Patronat Radia Olsztyn
./upload_f/patronaty/3d8ef793.jpg

Będą to obchody 100-lecia funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia, które po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zaczęły organizować się na mocy "Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami" z 27 stycznia 1919 r., wydanego przez Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia stanowi okazję do spotkań pracowników urzędów pracy i instytucji rynku pracy z władzami państwowymi i samorządowymi, ale także z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Pozwala na pokazanie, jak funkcjonują nowoczesne służby zatrudnienia, jak również dokonać podsumowania pracy pracowników tych instytucji na rzecz osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz zainteresowanych własnym rozwojem edukacyjno – zawodowym. .

 Podczas uroczystości zostaną wręczone Medale za Długoletnią Służbę, nadawane przez Prezydenta RP za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Z kolei wyrózniające się urzędy pracy uhonorowane zostaną statuetkami, nagrodami pieniężnymi oraz dyplomami za szczególne zasługi na rzecz rynku pracy. W tym roku Statuetki otrzymają:

- Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi – wyróżnienie I stopnia za „Szczególne osiągnięcia w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej
w 2018 roku”,

- Powiatowy Urząd Pracy w Piszu – wyróżnienie II stopnia za „Szczególne osiągnięcia w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w 2018 roku”,

- Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie – wyróżnienie II stopnia za „Szczególne osiągnięcia w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej
w 2018 roku”,

- Miejski Urząd Pracy w Olsztynie – wyróżnienie III stopnia za „Szczególne osiągnięcia w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej
w 2018 roku”.

Nagrody i wyróżnienia indywidualne zostaną przyznane za najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy, a przede wszystkim za rzetelność i ofiarność w realizacji zadań
z zakresu rynku pracy.

Osoby szczególnie przyczyniające się do kształtowania polityki rynku pracy,
w regionie zostaną uhonorowane okolicznościowym medalem wybitym z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia.

Uroczystość uświetni koncert grupy wiolonczelistów „Cellofuny” pod przewodnictwem  Pawła Panasiuka.