Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 23 °C pogoda dziś
JUTRO: 25 °C pogoda jutro
Logowanie
 

NIK ocenił Środowiskowe Domy Samopomocy na Warmii i Mazurach

[Zdjęcie jest ilustracją do tekstu] Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach. Fot. Anna Minkiewicz-Zaremba

Sieć środowiskowych domów samopomocy w warmińsko-mazurskim, udzielających wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, zaspokaja potrzeby lokalnej społeczności. Niewystarczający był jednak nadzór wojewody i samorządów nad działalnością placówek – oceniła NIK.

Jak podała Najwyższa Izba Kontroli, od stycznia 2014 r. do grudnia 2016 r. liczba środowiskowych domów samopomocy (ŚDS) na terenie  warmińsko-mazurskiego wzrosła z 62 do 70, a liczba oferowanych miejsc z 2,7 tys. do 3,5 tys.

Izba pozytywnie oceniła osiągnięcie przez ŚDS, niemal na dwa lata przed wyznaczonym terminem, tzw. standardu usług bytowych. Obiekty skontrolowanych ośrodków nie posiadały barier architektonicznych, wyposażono je w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym m.in. podjazdy, rampy, windy. Miały także wymaganą liczbę odpowiednio wyposażonych pomieszczeń do realizacji zajęć wspierająco-aktywizujących.

W latach 2014-2016 na funkcjonowanie oraz rozwój infrastruktury skontrolowanych ŚDS, samorządy otrzymały od wojewody blisko 32,2 mln zł dotacji celowych. Według NIK, wszystkie skontrolowane samorządy prawidłowo wykorzystały otrzymane dotacje. Stwierdzono jednak nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Jak ocenili kontrolerzy NIK, wojewoda nie w pełni rzetelnie rozdysponowywał środki dotacji na prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy. Kontrola wykazała, że wojewoda rozpatrzył pozytywnie trzy wnioski jednostek samorządu terytorialnego, które zleciły prowadzenie ŚDS jednemu podmiotowi spoza sektora finansów publicznych, tj. stowarzyszeniu Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER na blisko 3,8 mln zł. Według NIK wojewoda zrobił to bez stosownego rozpoznania, czy istnieje zapotrzebowanie lokalnej społeczności na nowe miejsca w takich ośrodkach.

Rzeczniczka wojewody Artura Chojeckiego Bożenna Ulewicz poinformowała, że raport NIK dotyczył działań prowadzonych przez poprzedniego wojewodę Mariana Podziewskiego i poprzednie kierownictwo Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki już od początku 2016 roku podejmował szereg działań mających na celu uporządkowanie zaistniałej sytuacji. Zlecił kontrole w placówkach dotyczącą sposobu wydatkowania środków publicznych przyznanych w latach 2015-2016; kontrole kontynuowane będą w roku 2018″

– podkreśliła Ulewicz.

Dodała, że aby zapewnić prawidłowe wydawanie pieniędzy przekazywanych na działalność bieżącą środowiskowych domów samopomocy, od stycznia 2018 r., z gminami i powiatami podpisywane będą umowy, regulujące zasady finansowania działalności placówek.

Autor: P. Karpiszen/za PAP
Redakcja: A.Podbielska

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w nik, Środowiskowy Dom Samopomocy, potrzeby
Lokalne drogi na Warmii i Mazurach są niebezpieczne – wynika z raportu NIK

Część lokalnych dróg na Warmii i Mazurach znajduje się w stanie technicznym, który zagraża bezpieczeństwu - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Dodano, że taki stan...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV