Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 29 °C pogoda dziś
JUTRO: 28 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Otwarcie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pod pewnymi warunkami. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wytyczne

Od 6 maja dopuszczona będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Ostateczne decyzje będą podejmowane przez organy prowadzące te placówki, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

MEN opublikowało komunikat, w którym podało podstawowe zasady bezpieczeństwa. Zaapelowało także, aby z placówek w pierwszej kolejności, mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu – dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Decyzja rządu o otwarciu przedszkoli wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy. To ważny element w przywracaniu funkcjonalności placówek oświatowych. Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego

– podkreślono w komunikacie.

Bezpieczeństwo dzieci i kadry sprawującej opiekę priorytetem

Kluczową kwestią ma być zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków. Grupa przedszkolna powinna przebywać w wyznaczonych i stałych salach – w miarę możliwości w mniejszych grupach, niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli. Z sal powinny zostać usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki.

Zgodnie z wytycznymi GIS do placówki nie należy przyprowadzać dziecka z objawami chorobowymi ani tego, którego domownik odbywa kwarantannę.

Podobne zasady bezpieczeństwa dotyczą personelu. Podczas wykonywania czynności na terenie placówki nie musi on zakrywać ust i nosa. Z uwagi na bezpieczeństwo kadry MEN sugeruje, by do opieki nad dziećmi nie byli angażowani nauczyciele i pracownicy przedszkola powyżej 60. roku życia.

Każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny, w tym płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do budynku. Zaleca się, by placówki posiadały pomieszczenia potrzebne do izolacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Jak i komu zgłosić chęć skorzystania dziecka z przedszkola?

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki. Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, określi dyrektor danej placówki wspólnie z organem prowadzącym.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wracają do pracy stacjonarnej

Bezpośrednia praca z dziećmi i młodzieżą najczęściej dotyczy spotkań indywidualnych, a jej realizacja jest bardziej efektywna w osobistym kontakcie. Dlatego też rząd przywrócił stacjonarną pracę poradni psychologiczno-pedagogicznych. Rozpoczyna się czas diagnozowania dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci. Nie ma możliwości, aby otrzymać je zdalnie. Stąd potrzeba powrotu do stacjonarnej pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Natomiast czynności, które nie muszą być realizowane w budynku poradni, mogą być nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

Zmiany terminów dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrektorzy szkół mogą zmieniać ustalone wcześniej daty dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, tak aby dni te odpowiadały faktycznym terminom egzaminów. Do tej pory przepisy na to nie pozwalały.

Możliwy powrót do kursów zawodowych oraz praktyk zawodowych słuchaczy szkół policealnych

Od 4 maja wraca możliwość realizacji kształcenia praktycznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych kursach spoza podstawy programowej. Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie realizowane zdalnie.

Będzie również możliwość odbywania przez słuchaczy szkół policealnych obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych u pracodawców.

Kursy i praktyki będą możliwe pod pewnymi warunkami. Ich uczestnicy powinni wyrazić zgodę na udział, a szkoła/placówka, podobnie jak i pracodawca muszą zapewnić i zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Ponadto na czas pandemii rozszerza się formy realizacji praktyk zawodowych przez słuchaczy szkół policealnych i uczniów technikum, np. o zaliczenie pracy wykonywanej w danym zawodzie lub wolontariatu, stażu zawodowego zrealizowanego w ramach projektów unijnych czy też o realizację projektu edukacyjnego we współpracy z pracodawcą.

Przeczytaj wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego

 

Redakcja: K. Ośko za men.gov.pl

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w przedszkola
Przedszkola, hotele, galerie handlowe. Rząd luzuje kolejne obostrzenia i otwiera gospodarkę

Luzowanie obostrzeń wynika z potrzeby uruchomienia gospodarki, ale musimy działać ostrożnie i elastycznie. Czasami będziemy to luzować, czasem może się zdarzyć, że będziemy musieli zrobić krok...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV