Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 11 °C pogoda dziś
JUTRO: 19 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Plastikowy pieniądz

fot. Sławomir Ostrowski

Jak bezpiecznie używać kart bankomatowych, czym różni się karta kredytowa od karty zbliżeniowej? Słuchaj audycji Finansowy Patrol i weź udział w naszym konkursie odpowiadając na pytanie:

Wymień korzyści wynikające z używania karty zbliżeniowej

Odpowiedzi prosimy udzielać poprzez system komentarzy umieszczony na dole strony. Najciekawsze wypowiedzi nagrodzimy na zakończenie cyklu (wrzesień 2013 r.) książkami o tematyce ekonomicznej.

00:00 / 00:00

fot. Sławomir Ostrowski

Rodzaje kart

Karta bankomatowa – służy do dokonywania wypłat gotówki w bankomacie bądź innych operacji, jak np. doładowanie konta telefonu komórkowego.

Karta płatnicza – służy do przeprowadzania transakcji bezgotówkowych w punktach handlowo usługowych. Praktycznie każda karta płatnicza posiada funkcje karty bankomatowej.

Karta wstępnie opłacona – zwana elektroniczną portmonetką. Środki jakie możemy wydać z użyciem tej karty są w niej zakodowane w postaci odpowiednich impulsów. Karty te są wykorzystywane jako telefoniczne, parkingowe, do telefonów komórkowych.

Karta wirtualna – służy do dokonywania transakcji w internecie. Nie można realizować nią transakcji w bankomatach oraz zwykłych punktach handlowo-usługowych.

Karta debetowa – rozliczenie transakcji z użyciem karty następuje po otrzymaniu przez bank informacji o jej przeprowadzeniu. Okres ten może wynosić od kilku sekund do kilku dni. Aby skrócić ten okres i zwiększyć bezpieczeństwo posiadacza karty jak i swoje, banki blokują środki na rachunku posiadacza karty na podstawie tzw. autoryzacji transakcji. Oznacza to, że od momentu wykonania transakcji aż do momentu jej rozliczenia z rachunku, kwota transakcji jest zablokowana na rachunku posiadacza karty. Kartą debetową możemy posługiwać się do wysokości przyznanego limitu, niezależnie od wysokości środków na rachunku.

Karta kredytowa – Na podstawie dokumentów, bank ocenia zdolność kredytową i ustala wysokość limitu kredytowego. Posiadacz karty może wykonywać transakcje do wysokości przyznanego limitu kredytowego. Raz w miesiącu bank sumuje wszystkie transakcje i wysyła posiadaczowi karty zbiorcze zestawienie jego transakcji oraz kwotę zaciągniętego kredytu. Bank nie nalicza odsetek od kredytu, jeżeli został on spłacony w określonym terminie (np. dwóch tygodni od otrzymania miesięcznego zestawienia). Przyznany przez bank kredyt jest kredytem odnawialnym.

Karta z odroczonym terminem płatności – posiada zbliżone zasady funkcjonowania do karty kredytowej. Do jej uzyskania zwykle nie trzeba posiadać rachunku bankowego. Bank może zażądać przedstawienia gwarancji na określoną kwotę, np. w postaci lokaty terminowej. Raz w miesiącu bank wysyła zestawienie transakcji wykonanych z użyciem karty. Posiadacz karty zobowiązany jest do spłaty całości zadłużenia w określonym czasie, np. w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania zestawienia.

Karta obciążeniowa – warunkiem wydania karty jest posiadanie rachunku w danym banku przez określony czas, np. trzy miesiące. Bank analizuje dochody oraz sprawdza czy rachunek jest wykorzystywany w sposób prawidłowy. Po upływie tego okresu, bank wydaje kartę i ustala indywidualny limit wydatków. Posiadacz karty może w ciągu miesiąca wykonywać transakcje do wysokości tego limitu (niezależnie od kwoty jaka znajduje się na jego rachunku). Określonego dnia, bank sumuje wszystkie transakcje wykonane z użyciem karty i samodzielnie obciąża kwotą transakcji rachunek posiadacza karty. Najczęściej w przypadku kart obciążeniowych bank nalicza również prowizję od wszystkich transakcji (np. 1%) za to, iż kredytował wydatki posiadacza karty.

 

Przeczytaj poprzedni wpis:
Ostatnie przygotowania do wakacji

Bezpieczeństwo turystów i mieszkańców - to główne zadanie, jakie stawiają sobie służby przed rozpoczynającymi się za kilka dni wakacjami. Strażacy skontrolowali już obiekty, w których będą...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV