Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 17 °C pogoda dziś
JUTRO: 18 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Poznaliśmy siedem „Kobiet z charakterem”. Są aktywne zawodowo i nie zaniedbują rodziny

Statuetki „Kobieta z Charakterem”, fot. D.Grzymska

Spełniają się w różnych dziedzinach życia, są aktywne zawodowo i nie zaniedbują rodziny – kapituła konkursu „Kobieta z charakterem” po raz 10. wyróżniła znakomite mieszkanki Warmii i Mazur. To coroczny konkurs, w którym wyróżniane są panie w sześciu kategoriach: kultury, sztuki, ochrony środowiska, sportu i turystyki, zdrowia i polityki społecznej, oraz edukacji. W tej edycji kapituła jednomyślnie przyznała siedem statuetek.

Dotąd tytułem tym może poszczycić się 56 kobiet, ale jak mówi organizatorka i prezes Warmińsko-Mazurskiego Forum Kobiet, Irena Petryna: „ jest jeszcze tyle prawdziwych pereł, o których my na co dzień nie wiemy”. W tym roku jedną z nagrodzonych jest Joanna Gawryszewska , która otrzymała statuetkę w kategorii kultura i jak żartuje o sobie, na co dzień nie czuje się kobietą z charakterem, choć mąż nie raz mówi, że ma „charkaterek”.

Pozostałe wyróżnione panie to: Teresa Taradejna, Bożena Reszka, Dorota Bogacka, Sabina Zawadzka, Teresa Sadowska-Wołkowicka i Anna Zapaśnik-Baron.

Myślą przewodnią X Gali było hasło: „Co cenię w życiu najbardziej” a słowami-kluczami są: rodzina, praca, spełnienie, sukces, duma.

I. Laureatka w kategorii administracja – Teresa Taradejna .

Pani Teresa jest Dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie. Jest konsultantem Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie, ekspertem awansu zawodowego oraz aktywną działaczką społeczną, której bliska jest sprawa rozwoju kultury muzycznej w społeczeństwie.

To dzięki jej ogromnemu zaangażowaniu, wyremontowano w szkole salę koncertową, służącą mieszkańcom Olsztyna oraz przybyło placówce nowe, bogate instrumentarium. Szkoła zajmuje aktualnie pierwsze miejsce wśród szkół artystycznych w Polsce, w pozyskiwaniu środków finansowych, z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

II. Laureatka w kategorii kultura – Joanna Gawryszewska.

Pani Joanna, z wykształcenia instrumentalistka – skrzypek, posiada wykształcenie muzyczne o kierunku dyrygentury orkiestrowej i śpiewu solowego, bardzo aktywna działaczka społeczna.

Prezes Fundacji Kreolia-Kraina Kreatywności w Jerutkach. Pomysłodawczyni Kuźni Talentów – miejsca edukacji artystycznej. Kuźnia prowadzi 9 placówek, a uczęszcza tam ponad 150 osób, to prawdziwa „wylęgarnia” talentów. Pani Joanna jest również Przewodniczącą Rady Organizacji Pozarządowych powiatu szczycieńskiego.

To ona jest pomysłodawczynią i organizatorką wielu akcji i wydarzeń kulturalnych między innymi: festiwalu młodych talentów, rajdu nawigacyjnego, przeglądu piosenki dziecięcej, artystycznego spotkania z ekologią, czy też festiwalu piosenki lat 80-tych. Pani Joanna za swoją wielopłaszczyznową działalność odznaczona została Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową, za zasługi w pracy społecznej Polskiego Związku Chórów Oddział Warm.-Maz. w Olsztynie. Laureatka XV edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” organizowanego pod patronatem Prezydenta RP.

III. Laureatka w kategorii nauka, oświata – Pani Bożena Reszka.

Pani Bożena jest Dyrektorem Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie, ale też, a może przede wszystkim zaangażowanym animatorem społecznym.

Pani Bożena od wielu lat promuje wartości patriotyczne i pielęgnuje polską kulturę i tradycję poprzez organizowanie cyklicznych imprez upamiętniających święta narodowe, służące między innymi pokoleniowemu przekazywaniu wartości patriotycznych. Ideą przewodnią jej działalności jest dbałość o wychowanie patriotyczne młodego pokolenia. Organizowane przez nią wydarzenia łączą pokolenia i są przestrzenią do przekazywania wartości patriotycznych dzieciom i młodzieży.

IV. Laureatką w kategorii biznes jest Pani Dorota Bogacka.

Dr Dorota Bogacka, to człowiek renesansu. Zaangażowana w wiele działań o niezwykle szerokim spektrum, od przedsiębiorczości prowadzonej od 1986 roku, licznych specjalistycznych publikacji naukowych, wykładów, przez miłość do zabytkowych automobili, grę na wielu instrumentach, śpiew, po działalność charytatywną.

Jako kobieta kreatywna przedsiębiorcza odnajduje sens swojej pracy w tworzeniu i prowadzeniu wielu firm odnoszących sukcesy na rynku. Między innymi zrealizowała wraz z mężem ideę wybudowania i rodzinnego prowadzenia pięciogwiazdkowego hotelu na Warmii – Hotel Marina Club, zarządzająca wraz z mężem czterema restauracjami grupy Mariaszek. To właścicielka sklepów z biżuterią, art. gosp. domowego, odzieżą, firmy produkującej galanterię do domów i mieszkań, przedsiębiorstwa zajmującego się archiwizacją dokumentów,

W natłoku zajęć znajduje jednak czas na inne ważne wyzwanie jakim jest pomoc najbardziej potrzebującym. Pani Dorota od wielu lat wspiera dom dziecka w Szymanowie i fundacje pomocy dzieciom, wydarzenia sportowe i fundacje niosące i ratujące życie.

V. Laureatka w kategorii ochrona środowiska, sport, turystyka to Pani Sabina Zawadzka.

Z wykształcenia absolwentka kierunku Ochrony Środowiska UWM w Olsztynie, wykonuje nietypowy zawód – taksatora, tylko kilka kobiet w kraju piastuje to stanowisko. Od 1979 roku, czyli już 39 lat, pracuje w jednej firmie – w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Olsztynie. Jest prawdziwą specjalistką i ekspertką w swoim fachu. Od 1997 roku pani Sabina opracowała lub brała udział w opracowaniu 41 programów ochrony przyrody oraz dziesiątkach prognoz oddziaływania na środowisko oraz opracowań przyrodniczych. Jest autorką wielu planów zadań ochronnych, między innymi: Myszynieckie Bory Sasankowe, Ostoja Warmińska, Puszcza Napiwodzko-Ramucka. Za swoją wielką pracę na rzecz polskiej przyrody i jej ochrony otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

VI. Laureatka w kategorii zdrowie, polityka społeczna Pani Teresa Sadowska-Wołkowicka

O pani Teresce można mówić wiele, ale najważniejszą cechą jej pracy jest podmiotowe traktowanie drugiej osoby. Ambitna, rzetelna i pełna empatii umie stworzyć przyjazne środowisko pracy. Ukończyła kilka kierunków studiów oraz podwyższała swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. Pracuje jako naczelna pielęgniarka w Szpitalu Pulmonologicznym w Olsztynie. Dzięki jej działaniom, jako Pełnomocnika ds. jakości, Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie otrzymał czterokrotnie bardzo wysoką ocenę wystawioną przez Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie i znalazł się w grupie najlepszych szpitali w Polsce, dbających o standardy jakości w opiece nad pacjentem. Była współtwórczynią działań zmierzających do poprawy jakości funkcjonowania szpitala pulmonologicznego, dzięki m.in., jej pracy szpital wygrał w rankingu Rzeczpospolitej „Bezpieczny Szpital” jako „Najlepszy szpital niezabiegowy w kraju” w kolejnych czterech latach 2011,2012,2013,2014. Jako jedna z pierwszych wdrożyła w SPZGiCHP elektroniczną dokumentację pielęgniarską opartą na procesie pielęgnowania.

Współpracuje Z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i innymi uczelniami województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie kształcenia kadry pielęgniarskiej, która zdobywa swoje szlify w SPZGiCHP, pod bacznym okiem p. Teresy. Inicjatorka licznych akcji pro zdrowotnych, których celem jest propagowanie zdrowego stylu życia przy jednoczesnej dbałości o systematyczne wykonywanie badań profilaktycznych. Swoją zawodową pasję łączy również z pracą społeczną. Od 2013 roku jest Ekspertem Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości, delegatem na Zjazd OIPIP w Olsztynie. Jako członek Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicjum „PALIUM” wspiera hospicjum w pracy z chorymi. Jest nieocenioną ekspertką w niesieniu pomocy chorym i wspieraniu ich w trudnej drodze, jaką jest choroba.

VII. Laureatka w kategorii kultura i sztuka to Pani Anna Zapaśnik-Baron

Typując panią Annę do konkursu określono ją jako wielką artystkę i wspaniałego człowieka, związaną z teatrem i środowiskiem artystycznym Warmii i Mazur. Jak sama mówi – „wiele ról było poparte dobrymi recenzjami, które utwierdzały mnie w przekonaniu, że wybrałam właściwy zawód, choć zawsze chciałam być dziennikarką” i aby zrealizować swoje ciche marzenie podjęła, w 2012 roku studia na wydziale dziennikarstwa na UWM w Olsztynie, które ukończyła z wyróżnieniem.

Całe swoje życie poświęciła i poświęca pracując na rzecz kultury, ale jej największą miłością jest teatr. Dzisiaj nie sposób wymienić wszystkich ról, które zagrała na deskach teatrów w Polsce i za granicą. Tę miłość do teatru potrafiła zaszczepić innym, tworząc Zamkowy Zespół Teatralny w Ostródzie. Spod jej skrzydeł „wyfrunęli” na sceny teatrów w Polsce znamienici podopieczni, dzisiaj świetni aktorzy.

To dzięki jej zaangażowaniu Dni Ostródy zyskały nową jakość, zmieniając się w „Międzynarodowe Lato z Folklorem”, a Ostróda stała się miastem wspierającym twórczość Agnieszki Osieckiej i konkurs „Pamiętajmy o Osieckiej”.

Za swoją działalność na rzecz kultury została dwukrotnie odznaczona: Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury i Zasłużona dla Kultury Polskiej.

(asocha)

 

 

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w kobieta z charakterem, Joanna Gawryszewska, Teresa Taradejna, Anna Zapaśnik-Baron, Bożena Reszka, Dorota Bogacka, Sabina Zawadzka
Bez marzeń nic by się nie wydarzyło…

Joanna Gawryszewska przyjechała na Mazury z południa Polski w 1998 roku. Najpierw stworzyła dla siebie i swojej rodziny nowy dom, potem założyła i prowadziła kilka chórów...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV