Strona główna Radio Olsztyn
Olsztyn
DZIŚ: 14 °C pogoda dziś
JUTRO: 18 °C pogoda jutro
IMIENINY: Maury, Milany, Tomasza
EUR: 4.2746 CHF: 3.6807
USD: 3.5651 GBP: 4.8369
Logowanie
 

Radio Olsztyn SA

18 listopada 1993 r. aktem notarialnym została zawiązana i wpisana do rejestru Sądu Rejonowego w Olsztynie jednoosobowa spółka Skarbu Państwa Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie – Radio Olsztyn Spółka Akcyjna. Spółka powstała z części mienia po zlikwidowanej Państwowej Jednostce Organizacyjnej „Polskie Radio i Telewizja”. Kapitał akcyjny wyniósł 7 133 000 000 zł (713 300 nowych zł), z czego ponad 80% stanowił aport niepieniężny. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powołała pierwszy zarząd spółki, w jego skład weszli: Ryszard Langowski prezes, Władysław Bogdanowski członek zarządu, redaktor naczelny, Zbigniew Bugała dyrektor techniczny. KRRiT powołała również pierwszą radę nadzorczą. Utworzyli ją: Mieczysław ­Burzyk przewodniczący oraz Danuta Gulko, Hanna Klonowska, Krzysztof Panasik, a także powołana przez ministra finansów Krystyna Szymańska.

W chwili powstania spółki rozgłośnia zatrudniała 69 osób, w tym 20 dziennikarzy, i nadawała program już przez całą dobę.

Spółka stanęła przed trudnymi zadaniami. W rozgłośni trwała modernizacja, a na lokalnym rynku radiowym pojawiła się konkurencja: komercyjna stacja radiowa Wa-Ma. Wyzwaniom sprostano, czego potwierdzeniem były m.in. wyniki badań, przeprowadzonych w 1994 r. przez Urząd Miasta w Olsztynie, wedle których olsztyńska rozgłośnia była najważniejszym źródłem informacji w regionie.

W tym samym roku Radio Olsztyn w paśmie 103,2 MHz uruchomiło dodatkowy program miejski. 500-watowy nadajnik pozwalał go odbierać nie tylko w Olsztynie. Organizatorem i szefem programu został Piotr Bałtroczyk. Program miejski przetrwał niespełna dwa lata, został zlikwidowany w 1995 r., z chwilą uruchomienia nadajnika dużej mocy. Warto wspomnieć, że uruchomiono wówczas RDS (Radio Data System), pozwalający przesyłać drogą radiową krótkie informacje tekstowe. Nadajnik ten, pracujący na tzw. górnej częstotliwości, został wykorzystany przez Radio Olsztyn do emisji programu regionalnego. Przez kilka lat program nadawano na dwóch częstotliwościach: dawnej dolnej 70,79 MHz i wysokiej – 103,2 MHz. Stan ten przetrwał do końca 1999 r., 1 stycznia 2000 r. program regionalny przestał być nadawany w paśmie 70,79 MHz i pozostał tylko na 103,2 MHz. Dodajmy, że 1 stycznia 1999 r. Radio Olsztyn przejęło częstotliwość 99,6 MHz, obsługiwaną początkowo przez nadajnik w Giżycku, a od 1 kwietnia 2000 r. przez nadajnik w Miłkach. Wiązało się to z powstaniem nowego województwa warmińsko-mazurskiego i ze znacznym powiększeniem obszaru oddziaływania Radia Olsztyn. Nadajnik w Miłkach pozwolił Radiu Olsztyn docierać do słuchaczy z okolic Ełku, Gołdapi i Olecka. Niespełna trzy lata później uruchomiony został trzeci nadajnik – w Jagodniku koło Elbląga, pracujący na częstotliwości 103,4 MHz. Większy zasięg i obszar oddziaływania spowodowały, że w Ełku i Elblągu powstały redakcje terenowe.

W 1996 r. Radio Olsztyn jako pierwsza rozgłośnia regionalna pojawiło się w Internecie (www.ro.com.pl), lokując w nim serwisy informacyjne oraz program. Dzięki temu radio regionalne zyskało zasięg światowy. O tym, że miało za granicą wiernych słuchaczy, świadczyły liczne e-maile, głównie z Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Australii.

Wróćmy jednak do kwestii organizacyjnych. Po likwidacji programu miejskiego wielu jego autorów przeszło do programu regionalnego.

W 1994 r. w rozgłośni olsztyńskiej zatrudniono siedmiu nowych dziennikarzy. Zgodnie z wieloletnią tradycją wywodzili się oni przede wszystkim z grona współpracowników. Było to możliwe dzięki zastosowaniu outsourcingu w zakresie prowadzenia reklamy. Miejsce znajdującego się w strukturze organizacyjnej biura reklamy zajęła Agencja Reklamy Radia Olsztyn „RAP”, którą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością założyli pracownicy rozgłośni. Zabieg ten posłużył restrukturyzacji zatrudnienia i przyczynił się do wzrostu zysków z reklamy.

Jednak najlepszym potwierdzeniem szans, jakie pojawiły się z chwilą uzyskania samodzielności, była rozbudowa siedziby Radia Olsztyn. W ogłoszonym w 1994 r. konkursie wybrano projekt firmy Urbis, której szefem był architekt Marek Powązka. Rozbudowa rozpoczęła się rok później, przebiegała w dwóch etapach, a jej rezultatem jest obecny kształt budynku Radia Ol­sztyn. W pierwszym etapie, zakończonym w 1997 r., dobudowano II piętro. Wykonawcą była firma Maski, której właścicielem był Mirosław Wesołowski. Na piętrze zorganizowano nowoczesny newsroom. Dziś mieszczą się tam również redakcje, m.in. internetowa. Oddaniu do użytku nowej kondygnacji towarzyszyło uruchomienie nowoczesnej sieci komputerowej, która pozwoliła przygotować program radiowy i jego emisję w pełni w technice cyfrowej. Oznaczało to również całkowitą rezygnację z głównego dotychczas nośnika dźwięku – taśmy magnetofonowej. Od tej pory można ją znaleźć właściwie tylko w radiowym archiwum. Proces cyfryzacji produkcji radiowej w Radiu Olsztyn trwał kilka lat, a zapoczątkowany został kupnem minidysków Sony w roku 1993.

Drugi etap rozbudowy zakończono w maju 2000 r. Wówczas oddano do użytku część konferencyjną i gastronomiczną oraz przestronny hol, mieszczący się w charakterystycznej owalnej bryle. Ta część budynku została wykonana przez firmę Budoprzem. W tym czasie wykonywano nie tylko prace budowlane. Przeprowadzono również modernizację techniczną rozgłośni, odnawiając m.in. studia i reżyserki oraz pomieszczenia archiwum, które wyposażono w nowoczesne regały na taśmy i CD. Przytoczmy opinię ówczesnego członka zarządu i dyrektora do spraw technicznych Zbigniewa Bugały, zacytowaną przez Ryszarda Langowskiego w książce Pięćdziesięciolecie, czyli podróż nieco sentymentalna: „Rozbudowa znakomicie ułatwiła nam przygotowanie tego newralgicznego miejsca Rozgłośni zarówno pod sieć komputerową, jak i cyfrę. Przecież wiele stacji radiowych nadal pracuje na taśmach. Dopiero po oddaniu newsroomu, po odpowiednim przygotowaniu poszczególnych stanowisk, można było zacząć mówić, iż cyfra na dobre wyparła taśmę”.

W lipcu 2000 r. nastąpiły zmiany w zarządzie Radia Olsztyn. Powołana w maju tego roku nowa rada nadzorcza odwołała ze stanowiska prezesa zarządu Ryszarda Langowskiego oraz dyrektora do spraw technicznych Zbigniewa Bugałę. Nowym prezesem został Władysław Bogdanowski, dotychczasowy redaktor naczelny, a do zarządu weszli Mieczysław Burzyk i Piotr Bałtroczyk. Rok później Piotra Bałtroczyka, który podał się do dymisji, zastąpił Wojciech Ogrodziński.

Kolejnym ważnym etapem rozwoju Radia Olsztyn było uruchomienie w 2003 r. najnowocześniejszego w kraju archiwum radiowego.

Emitowany przez Radio Olsztyn w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych program był hybrydą. Łączył formy i audycje z lat wcześniejszych z projektami zupełnie nowymi. Wykorzystywał także doświadczenia programu miejskiego. Dobre rezultaty przynosiła mieszanina rutyny, którą wnosili starsi radiowcy, i świeżości, będącej zasługą żółtodziobów. W zespole pojawili się autorzy, którzy dziś stanowią jego trzon: Wojciech Chromy, Michał d’Obyrn, Mariusz Bojarowicz, Beata Gajlewska, Joanna Golon, Kinga Kantor, Paweł Karpiszen, Marek Markiewicz, Anna Minkiewicz-Zaremba, Andrzej Pawlik, Mirosław Sochacki, Jaromir Wroniszewski i inni. Na jakość programu ciągle jeszcze mieli wpływ dziennikarze z dłuższym stażem: Władysław Bogdanowski, Mariusz Borsiak, Leszek Cimoch, Marek Koter, Wojciech Ogrodziński, Sławomir Stelmaczonek, Andrzej Śleszyński i Ewa Zdrojkowska. Wówczas powstawały bądź były kontynuowane programy obecne na antenie do dziś: „Rozmówki Polsko-Polskie”, „Rewia Książek”, „Świat bez Granic”, „Kino za Rogiem”, „Lista Przebojów Ra-Ga Top”.

Żywiołowy rozwój programu olsztyńskiego był możliwy dzięki samodzielności uzyskanej w 1993 r., a ta sprzyjała nierzadko tworzeniu i radosnej improwizacji. Tak ten okres wspominał Andrzej Śleszyński: „Toż to były prawdziwe happeningi! Cały Olsztyn, od maluchów do dziadków, szukał z Radiem L jakichś skarbów, przemierzał miasto według podawanego z anten azymutu. Kiedyś tak poprowadziliśmy słuchaczy, że w pewnym momencie spotkali się pod Rozgłośnią. Toż to był istny wiec! Nie mogliśmy uwierzyć, że aż tylu ludzi nas słucha”. Innym przykładem popularności Radia Olsztyn sylwestrowe spotkania pod ratuszem. Pierwsze odbyło się na przełomie roku 1993 i 1994. Kameralne z założenia, przerodziło się w zabawę kilkutysięcznego tłumu. W latach następnych Sylwester z Radiem Olsztynprzyciągał rzesze mieszkańców. Rekordowe pod tym względem było spotkanie bodaj w 1996 r., z udziałem około 10 000 olsztyniaków. Od 2001 r. kontynuatorem sylwestrowych spotkań pod olsztyńskim ratuszem jest Miejski Ośrodek Kultury.

Całodobowe nadawanie było możliwe dzięki wsparciu miejscowych twórców. Obok Markiewicza i Wroniszewskiego (współtworzących kabaret Czyści jak Łza), stałymi gośćmi i autorami olsztyńskiego programu stali się artyści z zespołu Czerwony Tulipan: Ewa Cichocka, Krystyna Świątecka i Stefan Brzozowski, a także Krzysztof Daukszewicz. Dodatkową korzyścią dla obu stron były nagrania w muzycznym studiu Radia Olsztyn, któremu od początku szefuje Ryszard Szmit. Artyści mieli profesjonalne nagrania, a rozgłośnia piosenki do programu.

W części informacyjnej i publicystycznej olsztyńskiego programu radiowego podjęto próbę pozyskania nowych źródeł informacji. Było to konieczne, ponieważ całodobowy program wymagał dzienników co godzinę i licznych serwisów specjalistycznych. Radio Olsztyn pozyskało korespondentów w licznych miejscowościach województwa olsztyńskiego, ale też i w województwach ościennych: elbląskim i suwalskim. Działania te zaowocowały później, kiedy w wyniku reformy administracyjnej województwo warmińsko-mazurskie utworzono m.in. właśnie z tych części województw elbląskiego i suwalskiego, które już wcześniej znajdowały się w zasięgu i pod wpływem Radia Olsztyn.

Ci, którym dane było w tym czasie pracować w Radiu Olsztyn, wspominają atmosferę, jaka towarzyszyła tworzeniu programu w pierwszej dekadzie samodzielności. Zmiany i wyzwania, modernizacja i rozbudowa oraz związane z tym niespodzianki sprawiały, że praca, choć trudna i nerwowa, miała w sobie coś romantycznego i pionierskiego.

Następne lata miały charakter już nie rewolucyjny, a ewolucyjny, choć zmian i niespodzianek nie brakowało.

Dziś w zespole ton nadają ludzie młodzi, m.in. wychowankowie Radia Olsztyn, którzy przychodzili tu jako dzieci. Aby pomagać w tworzeniu czyichś audycji, albo by tworzyć własne, na przykład „Klub Piątka”. Tacy jak Maja Kwiatkowska, Agnieszka Lipczyńska, Michał Porycki i Wojciech Jermakow. Pojawiło się wielu nowych kolegów, zarówno wśród pracowników jak i współpracowników. Zupełnie nowy zespół zajmuje się reklamą i promocją: Żaneta Zwierko, Katarzyna Dowgiałło i Łukasz Sedlak. Repertuarem muzycznym zajmuje się Łukasz Staniszewski, wspierany przez Krzysztofa Pieniaka. Roszady personalne do jakich doszło w Radiu Olsztyn, w ostatnich kilku latach, pod względem skali przypominają zmiany w latach 80. i 90. Tamte wywarły ogromny wpływ na kształt rozgłośni i programu. Zasadne jest więc pytanie: w jakim Radiu Olsztyn za 10, 20 lat przyjdzie pracować tym, którzy trafili do nas niedawno? Bo że oni je będą kształtować, to pewne.

Do 2006 r. Radiem Olsztyn kierował zarząd w składzie: ­Władysław Bogdanowski prezes zarządu, redaktor naczelny (we władzach spółki od 1993 r.), Mieczysław Burzyk członek zarządu, dyrektor do spraw organizacyjno-ekonomicznych (w zarządzie od 2000 r.) i Wojciech Ogrodziński członek zarządu, zastępca redaktora naczelnego (w zarządzie od 2001 r.).

Latem 2006 r. zmieniła się rada nadzorcza Radia Olsztyn, co skutkowało również zmianą zarządu. Prezesem został Tomasz Kuc, wiceprezesem Leszek Sobański, a członkiem zarządu Wioletta Machniewska. Rok później, w sierpniu 2007 r., Tomasz Kuc został odwołany z funkcji prezesa zarządu. Zastąpiła go Wioletta Machniewska, powołana na to stanowisko w październiku 2007 r. Wiceprezesem zarządu pozostał Leszek Sobański, łącząc funkcję ze stanowiskiem redaktora naczelnego. Na początku 2009 r. Wioletta Machniewska została zawieszona w wykonywaniu swojej funkcji i stan ten trwał do 30 czerwca 2010 r., do czasu, kiedy została odwołana przez kolejną radę nadzorczą, wyłonioną jesienią 2009 r. W tym czasie obowiązki zarządu pełnił Leszek Sobański, którego na stanowisko prezesa powołano 18 maja 2010 r. Tego samego dnia rada nadzorcza powołała do zarządu Radia Olsztyn Henryka Łańko.

5 kwietnia 2011 r. wyłoniona została nowa rada nadzorcza. Jej wybory odbyły się według zmienionych zasad, które dawały środowiskom akademickim znaczący wpływ na dobór kandydatów. W jej składzie znaleźli się: Krzysztof Krukowski – przewodniczący, Agnieszka Kazalska, Władysław Bogdanowski, Czesław Hołdyński i Bogumił Osiński.

17 sierpnia 2011 r. rada nadzorcza zawiesiła Leszka Sobańskiego i do pełnienia funkcji prezesa oddelegowała Krzysztofa Krukowskiego. 15 listopada 2011 r. prezesem zarządu Radia Olsztyn SA został Mariusz Bojarowicz. Członkiem zarządu od 18 maja 2010 r. pozostaje Henryk Łańko.

Radio Olsztyn SA działa na podstawie Ustawy o radiofonii i telewizji oraz Kodeksu spółek handlowych. Przedmiotem działania są zadania określone szczegółowo w ustawie, a więc przede wszystkim tworzenie i rozpowszechnianie regionalnego programu radiowego. Informować, udostępniać dobra kultury i sztuki, ułatwiać korzystanie z oświaty i kultury, dostarczać rozrywkę oraz wspierać rodzimą twórczość radiową – to najogólniej sformułowane dyrektywy ustawowe. Cele powyższe Radio Olsztyn, podobnie jak inne rozgłośnie regionalne, realizuje, korzystając przede wszystkim z wpływów abonamentowych (około 80% ogółu przychodów), wpływów pozaabonamentowych (około 4%), wpływów własnych ze sprzedaży, w tym z reklamy i sponsoringu (około 10%) oraz w niewielkim stopniu z innych źródeł.

W ostatnich latach sytuacja ekonomiczna radiofonii publicznej zdecydowanie się pogorszyła. Wpłynęły na to: niska ściągalność abonamentu, chimeryczny rynek reklamy, wzrost obciążeń z tytułu praw autorskich i pokrewnych. Mimo zdecydowanego pogorszenia sytuacji ekonomicznej, Radio Olsztyn utrzymało bogatą ofertę programową. Oprócz informacji i aktualnej publicystyki stałe miejsce w programie zajmuje literatura i teatr. Radio Olsztyn systematycznie transmituje koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej, dokumentuje twórczość miejscowych artystów.

dalej>


/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV