Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 28 °C pogoda dziś
JUTRO: 26 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu „Konkurs Taneczny Radia Olsztyn”

Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup w Elblągu. Fot. CSE Światowid

§ 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem organizującym Konkurs pn. „Konkurs Taneczny Radia Olsztyn” jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł, NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.

2. Pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin tych osób nie mogą brać udziału w Konkursie.

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.

4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora doraźnie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród, a po rozstrzygnięciu Konkursu i doręczeniu nagród zostaną usunięte. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

5. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.ro.com.pl

6. Do prawidłowego przebiegu konkursu Radio Olsztyn użyje internetowej platformy komunikacji interaktywnej „Panoramix”.

§ 2

Zasady i przebieg Konkursu

 

1. Konkurs odbędzie się 29 kwietnia 2016 r. Po godz. 12:00 prowadzący audycję Radio Cafe odczyta pytania eliminacyjne. Zadaniem uczestników będzie udzielenie prawidłowej odpowiedzi wysłając SMS o treści „olsztyn prawidłowa odpowiedź” pod nr 71601 (1 zł + VAT). Pracownik biur reklamy Radia Olsztyn za pośrednictwem platformy internetowej „panoramix.fm” wyselekcjonuje dwóch najszybszych graczy.

2. Następnie prowadzący dokona próby połączenia równoległego z wytypowanymi graczami. Jeśli nie powiedzie się ona w ciągu 5 sygnałów, prowadzący będzie próbował połączyć się z kolejnym najszybszym graczem.

3. Po ustanowieniu połączenia gracze usłyszą fragmenty utworów muzycznych. Ich zadaniem będzie odgadnięcie jaki styl taneczny reprezentuje dany utwór. Prawo odpowiedzi otrzymuje gracz, który jako pierwszy wypowie swoje imię.

4. Nagrodę wygrywa gracz, który jako pierwszy udzieli 3 poprawnych odpowiedzi lub po 6 utworach będzie miał większą ilość poprawnych odpowiedzi. W przypadku błędnej odpowiedzi punkt otrzymuje preciwnik. Jeśli gracze odpowiedzą na tę samą liczbę pytań prowadzący zada pytanie dogrywkowe. Wygrywa gracz, który odpowie na nie prawidłowo, zgłaszając się do odpowiedzi poprzez podanie swojego imienia. Jeśli odpowie błędnie, nagrodę wygrywa przeciwnik.

§ 3

Nagrody

1. Zwycięzca otrzymuje voucher „Pakiet SPA dla zdrowia i uśmiechu” upoważniający 2 osoby do pobytu w Hotelu Miłomłyn Zdrój. Voucher obejmuje: dwa noclegi, wyżywienie w postaci dwóch śniadań i obiadów, masaż twarzy, kąpiel solankową dla dwóch osób, aqua aerobic, wstęp do strey Aqua Masuria i korzystanie z sali fitness i bilardowej. Voucher jest ważny do 31.05.2016 r.

3. Organizator dopuszcza przyznanie tylko jednej nagrody dla każdego z Uczestników Konkursu.

4. Nagrody należy odbierać osobiście w siedzibie Radia Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.

5. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

6. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania.

§ 4

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres: ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.

2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

 

(as)

 

 

 

 

Przeczytaj poprzedni wpis:
Przetańczą ten dzień

Pokazy, maraton taneczny i konkursy - tak Elbląg i Olsztyn będą świętować obchodzony od 32 lat Międzynarodowy Dzień Tańca. W Elblągu działa kilka klubów tanecznych. Najbardziej...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV