Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 27 °C pogoda dziś
JUTRO: 23 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu „Tajemnice damskich torebek”

damska torba, fot. pixabay

Regulamin konkursu „Tajemnice damskich torebek”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie

„Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu

Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł (wpłacony w całości), NIP 739-05-09-493, zwane dalej

Organizatorem.

2. Pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin tych osób nie mogą brać

udziału w Konkursie.

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i zezwoleniem

na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora doraźnie w celu

realizacji Konkursu i doręczenia nagród, a po rozstrzygnięciu Konkursu i doręczeniu nagród

zostaną usunięte. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie

uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma

prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane

osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie

danych osobowych. (t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej

http://www.ro.com.pl

§ 2

Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs realizowany będzie w trzech niezależnych od siebie częściach w dniu 8.03.2016 r.

Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.

2. Na sygnał prowadzącego audycję uczestnicy wysyłają smsy zgłoszeniowe o treści „olsztyn

konkurs” pod nr 71601 (koszt 1, 22 zł). Prowadzący za pomocą platformy internetowej

www.panoramix.fm wybierze słuchacza w trybie „kto pierwszy ten lepszy”

(http://ro.com.pl/regulamin-konkursu-kto-pierwszy-ten-lepszy/0131050).

3. Następnie prowadzący audycję dokona próby połączenia telefoniczego z wybranym

uczestnikiem. Jeśli próba zakończy się niepowodzeniem po 6 sygnałach, prowadzący będzie łączył

się z następnym uczestnikiem w kolejności.

5. Zadaniem gracza będzie odgadniecie, na podstawie opisu prowadzącego, jakie przedmioty

zostały umieszczone w damskiej torebce.

§ 3

Nagrody

1. Za udzielenie:

a) 3 poprawnych odpowiedzi uczestnik otrzyma voucher dla dwóch osób na weekendowe SPA w

Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim.

b) 2 poprawnych odpowiedzi uczestników otrzyma voucher na peeling lub masaż w Hotelu

Krasicki dla jednej osoby.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Rosjanki świętują Dzień Kobiet na Warmii i Mazurach

W przeddzień Dnia Kobiet tłoczno na polsko-rosyjskiej granicy W rosyjskim Obwodzie Kaliningradzkim trwa z tej okazji długi weekend. Na przejściach w Bezledach i Gronowie pojawiły się...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV