Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 9 °C pogoda dziś
JUTRO: 15 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Ogólnopolski Konkurs na Reportaż Radiowy Pogranicze 2015. Czekamy na reportaże poruszające tematykę Pogranicza!

Statuetka konkursu Pogranicze

Audycje prosimy nadsyłać do końca bieżącego roku. Rozstrzygnięcie 14 stycznia 2016r. Pula nagród 9 tys. PLN !

Szczegóły w regulaminie (w załączeniu Karta Zgłoszenia Pogranicze 2015)

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „POGRANICZE 2015” POLSKIEGO RADIA OLSZTYN

1. Organizatorem konkursu jest Radio Olsztyn S.A. ul.Radiowa 24 10-206 Olsztyn

2. Prace konkursowe należy dostarczyć organizatorowi do 31 grudnia 2015 roku

3. Udział w konkursie mogą wziąć utwory pracowników i współpracowników radia publicznego.

4. W konkursie mogą wziąć udział reportaże radiowe i fotokasty o tematyce pielęgnującej pamięć o dziedzictwie historycznym , a także ukazującym problematykę POGRANICZA w sensie współczesnym – kulturowym, geograficznym, obyczajowym, emitowane w 2015 roku.

5. Poprzez fotokasty organizator konkursu rozumie multimedialną formę reportażu radiowego wzbogaconego o zdjęcia lub fragmenty video.

– Uczestnik konkursu może zgłosić swoją pracę wysyłając organizatorowi fotokast na płycie CD lub podając w formularzu adres dostępu do strony internetowej, na której opublikowany jest reportaż multimedialny.

– Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac.

– Laureat konkursu zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi fotokast

na nośniku cyfrowym (płyta CD) w powszechnie używanym formacie zapisu.

– Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z konkursu zgłaszanych

materiałów, jeśli naruszają one obowiązujące przepisy prawne.

6. Właściciel autorskich praw majątkowych do utworu musi oświadczyć, iż dzieło jest wolne od wad prawnych oraz nie narusza praw i dóbr osobistych osób trzecich.

7. Przystępując do konkursu właściciel autorskich praw majątkowych do utworu, udziela organizatorowi nieodpłatnej półrocznej licencji do korzystania z nadesłanych utworów w całości i we fragmentach w kraju oraz za granicą wraz z prawem do wykorzystania autorskich praw pokrewnych, a pozostałym nadesłanym utworom – nieodpłatnej licencji do końca 2016 roku.

Udzielona licencja obejmować będzie następujące pola eksploatacji:

a) utrwalanie, b) zwielokrotnianie na dowolnym nośniku, c) publiczne odtwarzanie, d) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity, e) reemisji, f) wprowadzania do pamięci komputera i sieci multimedialnych, g) wykorzystanie do celów wydawniczych, h) wprowadzanie do obrotu.

8. Nadesłane prace powinny mieć rekomendację rozgłośni

9. Zasady konkursu:

a) w konkursie mogą wziąć udział reportaże radiowe i fotokasty

b) informacje o utworach zgłaszanych do konkursu należy przesłać wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej Radia Olsztyn i dołączenie do zgłaszanej pracy

c) prace na płytach CD (w formacie CD audio) należy nadesłać w 3 egzemplarzach wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa

d) Zgłoszone utwory nie mogą przekraczać 30 minut

e) werdykt jury zostanie ogłoszony podczas uroczystej gali w dniu 14 stycznia 2016

10. Skład jury ustala organizator.

11. Pula nagród Pogranicze 2015 wynosi 9 tys. PLN ( słownie dziewięć tys. PLN) – o podziale decyduje werdykt jury.

12.Organizator zastrzega sobie wymóg osobistego odbioru nagrody przez laureata.

Kontakt: Sekretarz konkursu Mariusz Borsiak 602 585 388

mariusz_borsiak@ro.com.pl

KARTA ZGŁOSZENIA 

Fot. Łukasz Sadlak


 

Przeczytaj poprzedni wpis:
Mateusz Kijowski: Chcemy bronić zasad demokracji

Chcemy bronić podstawowych zasad demokracji, wchodzenie w politykę nas nie interesuje - deklaruje twórca i lider Komitetu Obrony Demokracji Mateusz Kijowski. KOD powstał na Facebooku niespełna...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV