Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 12 °C pogoda dziś
JUTRO: 22 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Rolnicy, którzy zrezygnują z chowu świń, mogą starać się o rekompensaty

Fot. fotolia.pl

Możliwe będzie udzielenie pomocy finansowej rolnikom, którzy zrezygnowali z chowu świń z powodu ASF – zakłada nowela rozporządzenia Rady Ministrów. Rekompensaty mają wynieść 136 zł za jedną świnię i przysługiwać na maksymalnie 50 sztuk trzody.

Rząd przyjął rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Producenci, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania lub wprowadzania ich do gospodarstwa, otrzymają pomoc.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielać pomocy producentom świń na wyrównanie dochodów utraconych przez obowiązujący zakaz utrzymywania lub wprowadzania trzody do gospodarstwa. Zakaz taki wydaje powiatowy lekarz weterynarii w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Taka pomoc będzie przyznawana na wniosek producenta świń, złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Ponadto nowe przepisy przewidują, że refundacja kosztów zakupu materiałów ochronno-dezynfekcyjnych przez producentów trzody chlewnej w 2018 r. nie będzie mogła przekroczyć 75% tych kosztów; a w latach kolejnych – 50%.

Refundacja wydatków ma dotyczyć zakupu mat dezynfekcyjnych, sprzętu niezbędnego do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, a także odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem do nich zwierząt domowych.

Dodatkowo nowela rozporządzenia zakłada, że rolnik będzie mógł się starać w bankach współpracujących z Agencją o preferencyjne kredyty bankowe przeznaczone na wznowienie produkcji rolnej i odtworzenie środków trwałych, w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina).

Kredyty klęskowe będą oprocentowane dla kredytobiorcy do 0,5% w skali roku. Nisko oprocentowany kredyt będzie dostępny wyłącznie dla producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia szkód mieli ubezpieczone co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk) lub ubezpieczyli co najmniej 50 % liczby zwierząt gospodarskich (w gospodarstwie lub dziale specjalnym produkcji rolnej), od co najmniej jednego z tych ryzyk.Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Źródło: PAP
Redakcja: A. Dybcio

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w rząd, świnie, ARiMR, trzoda chlewna
Trwają kontrole gospodarstw w związku z ASF. Rolnicy mogą liczyć na rekompensaty

Od kwietnia powiatowi lekarze weterynarii skontrolowali około 6 tysięcy gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną na terenach, na których nie pojawił się afrykański pomór świń. Kontrole to pokłosie...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV