Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 14 °C pogoda dziś
JUTRO: 23 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Ruszyła rekrutacja do 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej

W skład Brygady Obrony Terytorialnej na Warmii i Mazurach wchodzi pięć batalionów, stacjonujących w: Olsztynie, Morągu, Ełku, Giżycku i Braniewie.

W całym kraju w skład Wojsk Obrony Terytorialnej wchodzi 17 brygad, docelowo liczących 53 tysiące żołnierzy. Warmińsko-mazurska brygada do 2019 roku ma liczyć około 4 tysięcy żołnierzy.

Krzysztof Kaszubski rozmawia z szefem Wydziału Rekrutacji WKU w Olsztynie majorem Zbigniewem Stakunem. Fot. Ł. Węglewski

Gościem Krzysztofa Kaszubskiego był major Zbigniew Stakun – szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komisji Uzupełnień w Olsztynie.

Krzysztof Kaszubski: Czy jest duże zainteresowanie? Czy wiele osób chciałoby zostać żołnierzami Wojska Obrony Terytorialnej?

Mjr Zbigniew Stakun: Jak najbardziej. Od ubiegłego roku zainteresowanie wzrasta. Już ponad 300 wniosków zostało złożonych do Terytorialnej Służby Wojskowej z terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień.

Krzysztof Kaszubski: Jest już 300 chętnych, a ilu żołnierzy potrzeba z pana obszaru działania?

Mjr Zbigniew Stakun: Z mojego terenu działania do Terytorialnej Służby Wojskowej potrzebuję ponad 700 osób. Mogą to być zarówno żołnierze po odbytej służbie wojskowej, jak i osoby bez odbytej służby wojskowej.

Krzysztof Kaszubski: Jakie warunki trzeba spełnić, by zostać żołnierzem WOT?

Mjr Zbigniew Stakun: Wszystko się zaczyna, kiedy złożymy wniosek do Terytorialnej Służby Wojskowej. Wniosek składamy w Wojskowej Komendzie Uzupełnień. Oprócz podstawowych danych osobowych powinien zawierać informacje o wykształceniu, posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach. Następnie komisja kwalifikacyjna na podstawie tej dokumentacji stwierdza, czy dany kandydat spełnia podstawowe kryteria, także niekaralności.

Krzysztof Kaszubski: Jakie są najważniejsze kryteria?

Mjr Zbigniew Stakun: Jeśli chodzi o korpus szeregowych wykształcenie powinno być minimum gimnazjalne, stan zdrowia kategoria A i niekaralność.

Krzysztof Kaszubski: Czy można zrobić karierę np. oficerską w Wojskach Obrony Terytorialnej?

Mjr Zbigniew Stakun: Obecnie rekrutujemy kandydatów do Terytorialnej Służby w korpusie szeregowych. Te osoby będą powołane do służby na okres od roku do 6 lat z możliwością przedłużania. Jeżeli chodzi o szeregowych, granice wiekowe są od 18 do 55 lat. Natomiast jeżeli chodzi o oficerów i podoficerów do 63 roku życia. Tak jak w całych siłach zbrojnych, żeby awansować trzeba spełnić określone kryteria na poszczególnych stanowiskach. Szeregowy – to jest to wykształcenie podstawowe, niekaralność i dobry stan zdrowia, natomiast podoficer już średnie wykształcenie, a oficer wyższe magisterskie.

Posłuchaj rozmowy z majorem Zbigniewem Stakunem

00:00 / 00:00

Wojska Obrony terytorialnej (WOT) to jeden z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Powietrznych, Specjalnych i Marynarki Wojennej. 10 procent żołnierzy brygady to kadra, żołnierze zawodowi. Pozostali to żołnierze Obrony Terytorialnej. Jak wygląda szkolenie takiego żołnierza? O tym mówił podpułkownik Sławomir Bukacki, zastępca dowódcy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Olsztynie.

Krzysztof Kaszubski rozmawia z ppłk Sławomirem Bukackim zastępcą dowódcy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Fot. Ł. Węglewski

Krzysztof Kaszubski: Jakie są ogólne zadania Wojsk Obrony Terytorialnej?

Ppłk Sławomir Bukacki: Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych. Naszym głównym zadaniem jest wspieranie, obrona lokalnych społeczności w czasie konfliktów zbrojnych, katastrof, klęsk żywiołowych. Nasze zadania realizujemy w ścisłym współdziałaniu z samorządami terytorialnymi oraz wojskami operacyjnymi. W naborze do tej służby kierujemy się głównie zasadą terytorialności, czyli przynależności żołnierza do danego regionu. Domeną żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest znajomość terenu, w którym będą walczyć.

Żołnierz za swój trud oraz dyspozycyjność otrzyma świadczenie finansowe w wysokości 502,40 złotych – żołnierz szeregowy, podoficer otrzyma około 550 złotych, natomiast oficer prawie 600 złotych.

Posłuchaj rozmowy z podpułkownikiem Sławomirem Bukackim

Kandydaci do służby w obronie terytorialnej. Fot. Ł. Węglewski

Nasz reporter pytał kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej dlaczego wybierają tę formację wojskową?

Posłuchaj rozmowy z kandydatami do WOT

00:00 / 00:00

Monika Jabłońska – rzecznik prasowy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Fot. Ł. Węglewski

Przed Wojskową Komendą Uzupełnień stają także kobiety. Jedną z nich była Monika Jabłońska, która otrzymała kategorię A i w czerwcu będzie mogła rozpocząć szkolenie. Monika Jabłońska jest rzecznikiem prasowym 4. Warmińsko-Mazurskiego Brygady Obrony Terytorialnej.

Posłuchaj rozmowy z Moniką Jabłońską

00:00 / 00:00

Redakcja: BSChromy za D.Kucharzewska

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w wojsko, armia, nabór, kandydaci, WOT
Dowódca sił NATO w Europie generał Curtis Scaparrotti u żołnierzy NATO w Bemowie Piskim. ZDJĘCIA

Od Szczecina generał Curtis Scaparrotti rozpoczął podróż do Polski, Estonii, na Litwę i Łotwę. Wszędzie tam odwiedzi wielonarodowe batalionowe grupy bojowe, stacjonujące w ramach tzw. wzmocnionej...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV