Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 11 °C pogoda dziś
JUTRO: 19 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Skarbonka czy lokata?

 

Czy gotówka jest królem? Gdzie trzymać nasze oszczędności? Odpowiedzi znajdziesz w audycji Finansowy Patrol. Możesz także wziąć udział w naszym konkursie odpowiadając na pytanie:

Dlaczego lokowanie pieniędzy w banku jest bezpieczne?

Odpowiedzi prosimy udzielać poprzez formularz komentarzy umieszczony na dole strony.

00:00 / 00:00

fot. Sławomir Ostrowski

Depozyt bankowy – jest to ogólna nazwa inwestycji finansowej, polegającej na powierzeniu środków finansowych bankowi przez inwestora (zwanego depozytariuszem) na pewien okres. Istnieją równoważne lub prawie równoważne określenia depozytu bankowego – lokata bankowa, wkład oszczędnościowy, rachunek bankowy. Depozyt bankowy można traktować jako udzielenie kredytu bankowi przez depozytariusza. Depozyt bankowy jest zatem instrumentem wierzycielskim. Najważniejszym rodzajem depozytu bankowego (z punktu widzenia inwestora) jest wkład oszczędnościowy. Polega on na zawarciu umowy między depozytariuszem (wkładcą) i bankiem, przy czym bank ma obowiązek płacenia odsetek od wpłaconych środków na warunkach wynikających z umowy.

Dochód przy depozycie zależy od:

oprocentowania depozytu (im wyższe oprocentowanie, tym wyższa stopa dochodu) okresu kapitalizacji (im krótszy okres kapitalizacji, tzn. im częściej kapitalizowany jest depozyt, tym wyższa stopa dochodu). Stopą dochodu przy depozytach jest tzw. efektywna stopa procentowa uzależniona od oprocentowania depozytu i okresu kapitalizacji.

Najważniejsze cechy depozytu:

Okres umowy – jest to okres, na który depozytariusz powierza środki bankowi. Wyróżnia się wkłady terminowe (na przykład 3 miesiące, 6 miesięcy, rok) oraz wkłady a vista, w przypadku których umowa zawarta jest na czas nie oznaczony. Przy wkładach terminowych po upływie okresu umowy z reguły jest ona automatycznie przedłużana na następny okres, jeśli depozytariusz nie wyda bankowi innej dyspozycji.

Oprocentowanie – Jest to stopa procentowa, określająca odsetki od wkładu, które otrzymuje depozytariusz. Z jednej strony determinuje ona stopę dochodu depozytariusza, z drugiej zaś określa cenę kredytu, jaki depozytariusz udziela bankowi. Stopa ta podawana jest w skali rocznej.

Okres kapitalizacji – Jest to okres, po upływie którego narosłe odsetki doliczane są do depozytu, a zatem podlegają oprocentowaniu, co oczywiście zwiększa dochód. Wkłady kapitalizowane są po upływie okresu umowy. W przypadku niedotrzymania terminu umowy przez depozytariusza, zazwyczaj ponosi on konsekwencje w postaci zmniejszenia wysokości odsetek.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Miłośnicy fantastyki w zamku

Do Nidzicy przyjechali miłośnicy science fiction. Na zamku trwa 20. Międzynarodowy Festiwal Fantastyki. W sali rycerskiej prezentowane są filmy o różnej tematyce. W programie są też...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV