Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 14 °C pogoda dziś
JUTRO: 16 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Tadeusz Krzymowski: nazywałem się Sokołowski

Barbara Fedoniuk zaprasza do wysłuchania rozmowy z prof. Tadeuszem Krzymowskim – profesorem fizjologii zwierząt, Honorowym Obywatelem Olsztyna.

Tadeusz Sokołowski urodził się 30 lipca 1927 roku w Cudzeniszkach na Wileńszczyźnie. Jest synem Adama Alfonsa Sokołowskiego i Jadwigi, z domu Kudrewicz. W listopadzie 1956 roku, po przemianach październikowych, ujawnił, że używa przybranego nazwiska Tadeusz Krzymowski i w 1957 roku w Dzielnicowej Radzie Narodowej w Warszawie przeprowadza formalną zmianę rodowego nazwiska Sokołowski na Krzymowski.

prof. Tadeusz Krzymowski. Fot. Sławomir Ostrowski

Profesor Tadeusz Krzymowski
w październiku 1943 roku wstąpił wraz z bratem do ruchu oporu. Na początku 1944 roku zostaje włączony do I Brygady Armii Krajowej, gdzie jako ułan Szwadronu Zwiadu Konnego uczestniczy w wielu akcjach zbrojnych. Po rozbrojeniu Armii Krajowej przez wojska ZSRR, w lipcu 1944 roku, przebywa w obozie internowanych żołnierzy, skąd ucieka, przybierając fałszywe nazwisko „Krzymowski”.

Podejmuje pracę w majątkach państwowych (sowchozach) na  Wileńszczyźnie. W 1945 roku, jako repatriant wyjeżdża do Polski. Podejmuje pracę w Państwowych Nieruchomościach Ziemskich w Brodnicy i jednocześnie naukę w Państwowym Gimnazjum w Brodnicy. Następnie w latach 1946-1952 studiuje na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego i SGGW w Warszawie. W 1950 roku podejmuje  pracę jako zastępca asystenta w Katedrze Fizjologii Zwierząt Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu Warszawskiego, a po uzyskaniu dyplomu lekarza weterynarii dostaje etat asystenta (1952), następnie starszego asystenta (1953) i adiunkta (1955).

W listopadzie 1956 roku po przemianach październikowych Tadeusz Krzymowski ujawnił fakt używania  przybranego nazwiska i w 1957r. w Dzielnicowej Radzie Narodowej w Warszawie przeprowadza formalną zmianę rodowego nazwiska Sokołowski na Krzymowski.

W 1957 roku uzyskał stopień doktora na Wydziale Weterynaryjnym SGGW, a w 1960 – doktora habilitowanego w zakresie fizjologii zwierząt. W latach 1957-1958 prowadzi zlecone wykłady z fizjologii na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, a od 1 stycznia 1959 roku rozpoczyna etatową pracę w WSR w Olsztynie, jako adiunkt pełniący obowiązki Kierownika Zakładu Fizjologii Zwierząt.

W tym samym zakładzie, przemianowanym później w katedrę, zajmuje stanowisko docenta (1961) i uzyskuje tytuły naukowe oraz stanowiska profesora nadzwyczajnego (1965) i profesora zwyczajnego (1976). Do 1992 roku prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów Wydziału Weterynaryjnego. Od 1999 roku jest profesorem emerytowanym PAN.

Poza miejscem pracy pełnił wiele funkcji organizacyjno-naukowych z wyboru lub nominacji.  W roku 1971 został wybrany na członka korespondenta PAN, a w 1986 – na członka rzeczywistego PAN.

W ramach swojej specjalności – fizjologii zwierząt, a głównie fizjologii i endokrynologii rozrodu zwierząt, opublikował w centralnych czasopismach zagranicznych i krajowych około 100 prac oryginalnych kilka monografii książkowych i ponad 100 artykułów i komunikatów naukowych.

Profesor Tadeusz Krzymowski był promotorem prac doktorskich. Jest redaktorem i współautorem 8 kolejnych unowocześnionych wydań (1970-1998) podręcznika „Fizjologia Zwierząt” oraz współautorem dwóch wydań (1980 i 1990) podręcznika „Fizjologia człowieka z elementami fizjologii klinicznej” i podręcznika „Szczegółowa patologia i terapia chorób świń (1994, 1997) oraz innych opracowań dydaktycznych i monograficznych.

Z inicjatywy Tadeusza Krzymowskiego  powstało Olsztyńskie Forum Naukowe, które dało bezpośredni impuls do utworzenia uniwersytetu w Olsztynie.

Najważniejsze odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1977), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1999), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1973),  Krzyż Partyzancki (1976), Krzyż Armii Krajowej (Londyn 1976), Złoty Krzyż Zasługi (1964), Zasłużony Nauczyciel PRL (1976), liczne medale i odznaczenia.

W kwietniu 2001 roku Rada Miasta Olsztyna nadała Tadeuszowi Krzymowskiemu  Honorowe Obywatelstwo Olsztyna.

(tekst: www.olsztyn.eu)

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w profesor, I kto to mówi, Barbara Fedoniuk
Jerzy Niemczuk: byłem członkiem młodzieżowego gangu

Gościem audycji "I kto to mówi" jest Jerzy Niemczuk, prozaik, scenarzysta, autor książek i słuchowisk dla dzieci i młodzieży, Jerzy Niemczuk jest także autorem scenariuszy do...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV