Tag Archive: posiedzenie

25 czerwca 2013
Echa posiedzenia sejmiku

Echa posiedzenia sejmiku

24 głosami za przy 6 głosach sprzeciwu sejmik województwa udzielił absolutorium zarządowi województwa za wykonanie