Tag Archive: żegluga

11 lipca 2013
Sejmik żeglugi śródlądowej

Sejmik żeglugi śródlądowej

Z udziałem niemal 100 organizacji, stowarzyszeń, związków, fundacji i klastrów w Elblągu trwa pierwszy Sejmik