Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 14 °C pogoda dziś
JUTRO: 17 °C pogoda jutro
Logowanie
 

W Bliższych Spotkaniach wszystko o świadczeniach społecznych

Gospodarze audycji Bliższe Spotkania rozmawiali dziś o emeryturach, zasiłkach rodzinnych, świadczeniach społecznych, alimentach i świadczeniu 500 plus. Gośćmi Izabeli Malewskiej i Krzysztofa Kaszubskiego byli przedstawiciele: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olszynie.

Joanna Dębowska/ Fot. Ł. Sadlak

Od 1 października weszły w życie przepisy obniżające wiek emerytalny. Gościem Izabeli Malewskiej i Krzysztofa Kaszubskiego była Joanna Dębowska z wydziału świadczeń emerytalno – rentowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Olsztynie.

K. Kaszubski: Przepisy się zmieniły. Wróciliśmy do tzw. poprzedniego wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W ZUS miało się pojawić około pół miliona Polaków, tak się nie stało.

J. Dębowska: Największa liczba zainteresowanych przejściem na emeryturę na nowych zasadach zgłosiła się we wrześniu. Na 30 listopada tego roku w dwóch oddziałach ZUS w Elblągu i w Olsztynie rozpatrzonych zostało 13,5 tysiąca wniosków z ustawy wiekowej, z tego 8 tysięcy złożyły kobiety.

I. Malewska: Z jakimi dokumentami należy przyjść do ZUS?

J. Dębowska: Przede wszystkim trzeba przyjść i złożyć wniosek o emeryturę. Składnikami emerytury są składki zgromadzone na koncie ubezpieczonego po 1 stycznia 1999 roku i tzw. kapitał początkowy – tzn. hipotetyczna emerytura ustalona na dzień 31 grudnia 1998 roku. Jeżeli ktoś ma okresy ubezpieczenia przed 1 stycznia 1999 roku i nie ma wyliczonego kapitału początkowego, musi złożyć dokumenty dotyczące zatrudnienia. Mogą to być świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.  Jeżeli ktoś studiował, może przedłożyć zaświadczenie z uczelni, okresy wychowywania dzieci, mogą to być takżę metryki dzieci.

I. Malewska: Jak średnio kształtują się te nasze emerytury?

J. Dębowska: Z danych statystycznych na dzień 30 listopada 2017 roku wynika, że średnia emerytura dla kobiet wynosi 1 564 złotych, a dla mężczyzn 2 520 złotych.

Posłuchaj rozmowy

00:00 / 00:00

Anna Ilukiewicz/ Fot. Ł. Sadlak

Kolejnym gościem Bliższych Spotkań była Anna Ilukiewicz – rzeczniczka ZUS w Olsztynie.

K. Kaszubski: Jakie są podstawowe zasiłki udzielane przez ZUS?

A. Ilukiewicz: Są to: zasiłek chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i ojcowski oraz świadczenia rehabilitacyjne.

K. Kaszubski: Kiedy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy?

A. Ilukiewicz: W przypadku osób powyżej 50. roku życia za pierwsze 14 dni zwolnienia płaci pracodawca. Od 15 dnia to ZUS dokonuje dalszej wypłaty zasiłku chorobowego. W przypadku pracowników do 50 roku życia, pracodawca płaci za 33 dni zwolnienia, a od 34 dnia ZUS dokonuje wypłaty.

I. Malewska: A świadczenia macierzyńskie?

A. Ilukiewicz: Zasiłek macierzyński jest połączony z zasiłkiem rodzicielskim i są to 52 tygodnie. 20 tygodni jest to zasiłek macierzyński, a 32 tygodnie to zasiłek rodzicielski. Kobiety mogą same zdecydować w jakiej wysokości chcą otrzymywać zasiłek. Są dwie możliwości: 100 procent przez 26 tygodni i przez kolejne 26 tygodni 60 procent lub przez cały okres trwania zasiłku 80 procent. Zasiłek macierzyński nie może być niższy niż tysiąc złotych.

I. Malewska: Świadczenia rehabilitacyjne – komu one przysługują?

A. Ilukiewicz: Przysługują wszystkim osobom, które wykorzystały pełny okres zasiłkowy, czyli 182 dni.

Posłuchaj rozmowy

00:00 / 00:00

Katarzyna Niećko/ Fot. Ł.Sadlak

Katarzyna Niećko z Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji w ZUS była kolejnym gościem Izabeli Malewskiej i Krzysztofa Kaszubskiego.

I. Malewska: Komu przysługuje refundacja do sprzętu medycznego i jakie warunki trzeba spełnić?

K. Niećko: Niestety, żeby skorzystać z takiego dofinansowania musi zdarzyć się wypadek przy pracy. Świadczeniobiorca może wtedy uzyskać dofinansowanie do zakupu takich wyrobów medycznych. Lekarz prowadzący powinien wystawić zlecenie na zakup odpowiedniego wyrobu medycznego z dokładnym określeniem nazwy i liczby sztuk. Jednak Ustawa Ministra Zdrowia z 2013 roku ściśle reguluje wykaz tych wyrobów, z których możemy skorzystać w ramach dofinansowania oraz określa limity dofinansowań. W praktyce sprzęt medyczny jest refundowany przez NFZ, a pacjent płaci tylko określony procent ceny, czyli tzw. udział własny. I właśnie o refundację w wysokości tego wkładu własnego może wystąpić do ZUS.

Posłuchaj rozmowy

00:00 / 00:00

Joanna Jabłonka-Kastrau/ Fot. A. Podbielska

O świadczeniach 500 plus mówiła Joanna Jabłonka-Kastrau z Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

I. Malewska: 500+, to konkretne świadczenie na konkretne dzieci.

Joanna Jabłonka-Kastrau: Oczywiście, są to konkretne pieniądze, które trafiły do rodzin. W naszym województwie z tych świadczeń korzysta około 90 tysięcy rodzin. W listopadzie skorzystało 143 tysiące dzieci. Więc jest to duża skala wsparcia dla dużej grupy osób.

I.Malewska: Świadczenie przysługuje na drugie dziecko, ale są sytuacje, gdy jest ono przyznawane także na pierwsze?

Joanna Jabłonka-Kastrau: Oczywiście. Zamysłem i celem tego programu jest przede wszystkim to, żeby poprawiła się dzietność rodzin. Z danych wynika, że sukcesywnie ona wzrasta. Rodzi się więcej dzieci. Jednak celem było także poprawienie sytuacji rodzin. Dlatego wprowadzana jest możliwość ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko w przypadku rodzin mniej zamożnych, w których dochód nie przekracza 800 złotych na osobę lub w przypadku dzieci niepełnosprawnych, gdzie dochód jest niższy niż 1200 zł.

Posłuchaj rozmowy

Elżbieta Skaskiewicz/ Fot. Ł. Sadlak

Kto i na co może liczyć wyjaśniała dyrektor Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej w Olsztynie Elżbieta Skaskiewicz.

Posłuchaj rozmowy

O świadczeniach rodzinnych mówiła Katarzyna Pasławska, zastępca dyrektora MOPS w Olsztynie.

Posłuchaj rozmowy

Redakcja: D. Kucharzewska/ BSChromy/ A.Podbielska

ZOBACZ TAKŻE

Więcej w MOPS, ZUS, zasiłek, alimenty
ZUS chwali się sukcesami. Przygotował wystawę w gmachu uniwersyteckim

Państwo polskie było kształtowane m.in przez... ubezpieczenia społeczne - przekonują pracownicy warmińsko-mazurskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ZUS prezentuje wystawę z dotychczasowymi dokonaniami...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV