Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 9 °C pogoda dziś
JUTRO: 15 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Wybory samorządowe 2018

Zasady emisji nieodpłatnych audycji wyborczych na antenie Polskiego Radia Olsztyn w ramach prawa do bezpłatnej kampanii wyborczej – Wybory Samorządowe 2018

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy,
Rozporządzenie KRRiT z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji.

Warunki i zasady skorzystania z bezpłatnego czasu antenowego

 1. Zgodnie z postanowieniami ww. ustawy i rozporządzenia „Radio Olsztyn” S.A. udostępnia bezpłatny czas antenowy na audycje przygotowane przez komitety wyborcze w łącznym wymiarze 24 godzin, w tym:- 20 godzin dla komitetów reprezentujących kandydatów w wyborach radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich,

  – 4 godziny dla kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 2. Przydział czasu antenowego na rozpowszechnianie audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze dokonywany jest na podstawie złożonego przez pełnomocnika wniosku o przyznanie nieodpłatnego czasu antenowego. [WNIOSEK O PRZYDZIAŁ NIEODPŁATNEGO CZASU ANTENOWEGO]
 3. Wniosek o przydział nieodpłatnego czasu antenowego musi zostać złożony przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub osobę przez niego upoważnioną w Sekretariacie „Radia Olsztyn” S.A. najpóźniej do godz. 15.30 1 października 2018 r. (sekretariat pracuje w dni robocze w godz. 8:00 – 15:30).
 4. Komitety wyborcze, które zarejestrowały kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta oraz listy kandydatów na radnych, mogą prowadzić łączną kampanię wyborczą na antenie Polskiego Radia Olsztyn. O zamiarze prowadzenia kampanii łącznej, pełnomocnicy informują we wniosku o przydział nieodpłatnego czasu antenowego.
 5. Podział czasu antenowego, dla komitetów wyborczych które zawnioskowały o jego przydział, dokonywany jest proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych list kandydatów w okręgach wyborczych na obszarze emitowania programu Polskiego Radia Olsztyn (wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich) oraz proporcjonalnie do liczby kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 6. O kolejności emisji audycji poszczególnych komitetów zdecyduje losowanie, które zostanie przeprowadzone w środę 3 października, o godzinie 11:00 w siedzibie „Radia Olsztyn” S.A. w Olsztynie przy ul. Radiowej 24.

Warunki nagrania i emisji bezpłatnych audycji wyborczych

 1. Audycje wyborcze przygotowane przez komitety wyborcze emitowane będą na antenie Polskiego Radia Olsztyn codziennieod 6 do 19 października 2018 r. w następujących pasmach:

Poniedziałek – sobota

godz. 6.40 – 3’
godz. 10.25 – 3’
godz. 11.40 – 3’
godz. 12.25 – 3’
godz. 13.45 – 6’
godz. 14.05 – 6’
godz. 15.45 – 6’
godz. 16.45 – 6’
godz. 18.30 – 18’
godz. 19.15 – 12’
godz. 19.45 – 12’
godz. 20.10 – 12’
godz. 21.45 – 12’

Niedziela
godz. 14.10 – 12’’
godz. 14.45 – 12’
godz. 14.45 – 12’
godz. 15.05 – 9’
godz. 16.40 – 12’
godz. 17.45 – 6’
godz. 18.40 – 15’
godz. 19.40 – 15’
godz. 21.40 – 15’

 1. Audycje wyborcze nadawane będą w blokach zawierających:- audycje kandydatów do rad gmin, powiatów i sejmiku wojewódzkiego,

  – audycje kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

  – łączne audycje wyborcze.

 2. Czas antenowy niewykorzystany w jednym bloku audycji wyborczych, z przyczyn leżących po stronie komitetu wyborczego, nie może być rekompensowany wydłużeniem czasu antenowego w innych blokach.
 3. Komitety wyborcze, które chcą skorzystać ze studia nagrań zobowiązane są złożyć stosowny wniosek najpóźniej 24 godziny przed rejestracją audycji. Rejestracja radiowej audycji wyborczej i przygotowanie jej do emisji obejmuje:- nieodpłatne przegrania audycji wyborczej dostarczonej przez komitet wyborczy;

  – nieodpłatne udostępnienie studia wraz z realizatorem w celu nagrania audycji wyborczej na czas nie dłuższy niż trzykrotność czasu trwania danej audycji, ale nie krótszy niż 10 minut.

 4. Materiały audycji wyborczej przygotowanej samodzielnie przez komitet wyborczy muszą być dostarczone nadawcy najpóźniej 24 godziny przed planowaną emisją.
 5. Niezależnie od czasu przyznanego na nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych każdy komitet wyborczy może w okresie do końca kampanii wyborczej rozpowszechniać odpłatne audycje wyborcze.

Redaktorem odpowiedzialnym w zakresie nieodpłatnych emisji audycji wyborczych W Radiu Olsztyn S.A. jest Marek Koter tel. 606 – 741 – 626, e-mail wybory@ro.com.pl

ZASADY ROZPOWSZECHNIANIA PŁATNYCH OGŁOSZEŃ WYBORCZYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W 2018 ROKU

Informacja o przydziale nieodpłatnego czasu antenowego na emisję audycji wyborczych w Radiu Olsztyn w wyborach na WBP wyborach samorządowych 2018

Informacja o przydziale nieodpłatnego czasu antenowego na emisję audycji wyborczych w Radiu Olsztyn w wyborach radnych w wyborach samorządowych 2018

 

Więcej w kodeks wyborczy, Wybory samorządowe 2018, bezpłatny czas antenowy
Zmiany w kodeksie wyborczym, marsz niepodległości i bezrobocie na Warmii i Mazurach. Posłuchaj audycji My, Wy, Oni

Gośćmi Marka Lewińskiego byli: Maja Antosik - Polskie Stronnictwo Ludowe Izabela Smolińska-Letza - Nowoczesna Henryk Falkowski - Kukiz’15 Jarosław Słoma - Platforma Obywatelska Dariusz Rudnik -...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV