Reklama

Posłuchaj Radia

Zobacz
Ramówkę

Pogoda:
 Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

Rada Programowa

Rada Programowa liczy 15 członków. Kadencja trwa 4 lata, a jej członkowie reprezentują społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową spółki. Rada programowa podejmuje uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na posiedzeniu 30 października 2012, powołała 15-osobową Radę Programową Radia Olsztyn – V kadencji.

W jej skład weszli:
1. Zbigniew Ciechomski – rekomendowany przez PSL
2. Rafał Gozdur – rekomendowany przez Ruch Palikota
3. Adam Hołub – rekomendowany przez Elbląska Fundacja Akademicka
4. Ireneusz Iwański – rekomendowany przez PO – przewodniczący
5. Tomasz Miętkiewicz – rekomendowany przez Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskie, Klub Biznesu
6. Paweł Pietnoczka – rekomendowany przez Związek Ukraińców w Polsce
7. Leszek Sobański – rekomendowany przez PiS – rezygnacja z dniem 26 kwietnia 2016
8. Marek Sokołowski – rekomendowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu
9. Witold Strzelec – rekomendowany przez PO
10. Piotr Sułkowski – rekomendowany przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków i Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne
11. Zbigniew Szczypiński – rekomendowany przez SLD – wiceprzewodniczący
12. Zbigniew Szmurło – rekomendowany przez Solidarną Polskę
13. Irena Telesz-Burczyk – rekomendowana przez PO
14. Bożena Ulewicz – rekomendowana przez PiS
15. Dorota Wcisła – rekomendowana przez PO – sekretarz

 

Na pierwszym posiedzeniu 11 grudnia 2012 r. wybrano Prezydium Rady. Jej przewodniczącym został Ireneusz Iwański, wiceprzewodniczącym Zbigniew Szczypiński, sekretarzem Dorota Wcisła.

Informacja o pracy Rady Programowej w latach 2012-2015

Stanowisko ws. planów programowo-finansowych na rok 2016 r.

Uchwała dotycząca wsparcia rodziny uchodźców z Donbasu z dnia 27 stycznia 2015 r.

Uchwała o przyznaniu nagrody im. Maryny Okęckiej-Bromkowej z 23 września 2014 r.

Stanowisko dotyczące planów finansowych na 2015 rok

Uchwała z 8 kwietnia 2014 roku

Uchwała dotycząca audycji ukraińskich

Regulamin Rady Programowej Radia Olsztyn V kadencji

Regulamin wyboru przez Radę Programową laureata Nagrody im. Maryny Okęckiej – Bromkowej

Uchwała w sprawie oceny audycji w j. ukraińskim

Stanowisko nt. strony internetowej RO

Informacja o pracy Rady w 2013 r

Uchwała z dnia 27.08. 2013 r

Stanowisko na temat problematyki bezrobocia na antenie RO

Uchwała z dnia 24.09. 2013 dotycząca przyznania nagrody

 


 

DOKUMENTY RAD PROGRAMOWYCH RADIA OLSZTYN POPRZEDNICH KADENCJI

Rada Programowa Radia Olsztyn – IV kadencji

W Radzie Programowej IV kadencji zasiedli: Ireneusz Iwański – przewodniczący, Bożena Ulewicz – wiceprzewodnicząca, Katarzyna Sztylc – sekretarz oraz Dariusz Piotr Bonisławski, Krzysztof Bontal, Zbigniew Ciechomski, Katarzyna Figiel, Jolanta Janiszewska, Elżbieta Jelińska, Paweł Lulewicz, Marek Nowak, Zbigniew Szczypiński, Irena Telesz-Burczyk, Krzysztof Andrzej Worobiec i Artur Chojecki.

Stanowiska Rady Programowej na temat programu radiowego i pracy poszczególnych działów:

- uchwała na temat Telewizji TRWAM

- Stanowisko Rady Programowej Radia Olsztyn przyjęte na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2012r.

- opinia na temat sieci korespondentów Radia Olsztyn i współpracy z lokalną władzą cz. 1

- opinia na temat sieci korespondentów Radia Olsztyn i współpracy z lokalną władzą cz. 2

- osobowości radiowe.

- uchwała Rady Programowej z 22.08.2011r.

- strona internetowa

- zwalczanie patologii

- Radio Olsztyn na rzecz kultury

- dziedzictwo przyrodnicze i turystyka

- promocja języka polskiego

- mniejszości narodowe i etniczne

- propagowanie przedsiębiorczości

- muzyka i audycje muzyczne

- archiwum

- wartości chrześcijańskie i rodzina

- sprawozdanie z pracy zespołu roboczego przed wyborami do Sejmu i Senatu 2011

Największa stacja radiowa na Warmii i Mazurach
Olsztyn FM103 Elbląg FM103,4 Ełk FM99,6

Zaprenumeruj nasz newsletter

Logowanie wyłącznie dla użytkowników
zatwierdzonych przez administratora