Strona główna Radio Olsztyn
Olsztyn
DZIŚ: 5 °C pogoda dziś
JUTRO: 6 °C pogoda jutro
IMIENINY: Feliksa, Konrada, Zbysławy
EUR: 4.2261 CHF: 3.6133
USD: 3.4264 GBP: 4.8445
Logowanie
 

Rada Programowa

Rada Programowa liczy 15 członków. Jej kadencja trwa 4 lata, a jej członkowie reprezentują społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową spółki. Rada programowa podejmuje uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych.

Uchwałą nr 75/2017, z dnia 16 marca 2017 roku, Rada Mediów Narodowych powołała nową 15 – osobową Radę Programowa Radia Olsztyn S.A.

W jej skład weszli:

1. Dariusz Bonisławski
2. Krzysztof Bielawny
3. Irena Burczyk
4. Selim Chazbijewicz
5. Wojciech Cybulski
6. Ireneusz Iwański
7. Władysław Kałudziński
8. Wojciech Kowalski
9. Sebastian Kuźniewski
10. Radosław Marcin Nojman
11. Jan Rosłan
12. Dariusz Rudnik
13. Izabela Smolińska – Letza
14. Robert Szaj
15. Dorota Wcisła

Na inauguracyjnym posiedzeniu 12  kwietnia 2017  powołano Prezydium Rady Programowej, w którego skład weszli:

  • Robert Szaj  – przewodniczący
  • Jan Rosłan  – wiceprzewodniczący
  • Radosław Nojman  – sekretarz

 


Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na posiedzeniu 30 października 2012, powołała 15-osobową Radę Programową Radia Olsztyn – V kadencji.

W jej skład weszli:
1. Zbigniew Ciechomski – rekomendowany przez PSL
2. Rafał Gozdur – rekomendowany przez Ruch Palikota
3. Adam Hołub – rekomendowany przez Elbląska Fundacja Akademicka
4. Ireneusz Iwański – rekomendowany przez PO – przewodniczący
5. Tomasz Miętkiewicz – rekomendowany przez Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskie, Klub Biznesu
6. Paweł Pietnoczka – rekomendowany przez Związek Ukraińców w Polsce
7. Leszek Sobański – rekomendowany przez PiS – rezygnacja z dniem 26 kwietnia 2016
8. Marek Sokołowski – rekomendowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu
9. Witold Strzelec – rekomendowany przez PO
10. Piotr Sułkowski – rekomendowany przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków i Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne
11. Zbigniew Szczypiński – rekomendowany przez SLD – wiceprzewodniczący
12. Zbigniew Szmurło – rekomendowany przez Solidarną Polskę
13. Irena Telesz-Burczyk – rekomendowana przez PO
14. Bożena Ulewicz – rekomendowana przez PiS
15. Dorota Wcisła – rekomendowana przez PO – sekretarz

 

Na pierwszym posiedzeniu 11 grudnia 2012 r. wybrano Prezydium Rady. Jej przewodniczącym został Ireneusz Iwański, wiceprzewodniczącym Zbigniew Szczypiński, sekretarzem Dorota Wcisła.

Informacja o pracy Rady Programowej w latach 2012-2015

Stanowisko ws. planów programowo-finansowych na rok 2016 r.

Uchwała dotycząca wsparcia rodziny uchodźców z Donbasu z dnia 27 stycznia 2015 r.

Uchwała o przyznaniu nagrody im. Maryny Okęckiej-Bromkowej z 23 września 2014 r.

Stanowisko dotyczące planów finansowych na 2015 rok

Uchwała z 8 kwietnia 2014 roku

Uchwała dotycząca audycji ukraińskich

Regulamin Rady Programowej Radia Olsztyn V kadencji

Regulamin wyboru przez Radę Programową laureata Nagrody im. Maryny Okęckiej – Bromkowej

Uchwała w sprawie oceny audycji w j. ukraińskim

Stanowisko nt. strony internetowej RO

Informacja o pracy Rady w 2013 r

Uchwała z dnia 27.08. 2013 r

Stanowisko na temat problematyki bezrobocia na antenie RO

Uchwała z dnia 24.09. 2013 dotycząca przyznania nagrody

 


 

DOKUMENTY RAD PROGRAMOWYCH RADIA OLSZTYN POPRZEDNICH KADENCJI

Rada Programowa Radia Olsztyn – IV kadencji

W Radzie Programowej IV kadencji zasiedli: Ireneusz Iwański – przewodniczący, Bożena Ulewicz – wiceprzewodnicząca, Katarzyna Sztylc – sekretarz oraz Dariusz Piotr Bonisławski, Krzysztof Bontal, Zbigniew Ciechomski, Katarzyna Figiel, Jolanta Janiszewska, Elżbieta Jelińska, Paweł Lulewicz, Marek Nowak, Zbigniew Szczypiński, Irena Telesz-Burczyk, Krzysztof Andrzej Worobiec i Artur Chojecki.

Stanowiska Rady Programowej na temat programu radiowego i pracy poszczególnych działów:

– uchwała na temat Telewizji TRWAM

Stanowisko Rady Programowej Radia Olsztyn przyjęte na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2012r.

– opinia na temat sieci korespondentów Radia Olsztyn i współpracy z lokalną władzą cz. 1

– opinia na temat sieci korespondentów Radia Olsztyn i współpracy z lokalną władzą cz. 2

osobowości radiowe.

– uchwała Rady Programowej z 22.08.2011r.

strona internetowa

zwalczanie patologii

Radio Olsztyn na rzecz kultury

dziedzictwo przyrodnicze i turystyka

promocja języka polskiego

mniejszości narodowe i etniczne

propagowanie przedsiębiorczości

muzyka i audycje muzyczne

archiwum

wartości chrześcijańskie i rodzina

sprawozdanie z pracy zespołu roboczego przed wyborami do Sejmu i Senatu 2011


/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV